เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  1,965
  โพสต์:
  14,236
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  855
  โพสต์:
  6,371
  supatorn ล่าสุด: พุทธวิธีคลายโศก supatorn, 12 พฤษภาคม 2019
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  650
  โพสต์:
  5,148
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  925
  โพสต์:
  8,485
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  851
  โพสต์:
  8,961
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  105
  โพสต์:
  2,672
  RSS
 7. บทสวดมนต์

  เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
  กระทู้:
  685
  โพสต์:
  10,933
  supatorn ล่าสุด: บทสวดจุลลไชยยปกรณ์ supatorn, 30 มีนาคม 2019
  RSS
 8. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  540
  โพสต์:
  9,648
  RSS
 9. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  376
  โพสต์:
  1,475
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ ↓
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด
 1. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,351
 2. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,827
 3. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,458
 4. ตอบ:
  225
  เปิดดู:
  20,769
 5. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  500
 6. ตอบ:
  149
  เปิดดู:
  16,122
 7. ละอองทราย
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  890
 8. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  3,805
 9. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,484
 10. ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  2,500
 11. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,503
 12. ตอบ:
  56
  เปิดดู:
  9,266
 13. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,240
 14. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  753
 15. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,406
 16. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  997
 17. ตอบ:
  27
  เปิดดู:
  6,134
 18. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,187
 19. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  847
 20. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,095

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...