เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

   1. ธรรมเทศนาทั่วไป

    เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
    กระทู้:
    1,965
    โพสต์:
    14,019
    RSS
   2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

    หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
    ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
    กระทู้:
    854
    โพสต์:
    6,360
    RSS
   3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

    หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
    ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
    กระทู้:
    648
    โพสต์:
    5,033
    RSS
   4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

    การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
    กระทู้:
    925
    โพสต์:
    8,473
    RSS
   5. ประวัติและนิทานธรรมะ

    พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
    กระทู้:
    850
    โพสต์:
    8,914
    RSS
   6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

    เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
    กระทู้:
    105
    โพสต์:
    2,672
    RSS
   7. บทสวดมนต์

    เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
    กระทู้:
    684
    โพสต์:
    10,930
    RSS
   8. เพลงธรรมะ

    เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
    กระทู้:
    540
    โพสต์:
    9,647
    RSS
   9. แบ่งเป็น CD

    เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
    กระทู้:
    376
    โพสต์:
    1,475
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ ↓
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    1,893
   2. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,681
   3. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    2,109
   4. ตอบ:
    189
    เปิดดู:
    17,752
   5. sssboun
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    332
   6. ตอบ:
    139
    เปิดดู:
    14,131
   7. ละอองทราย
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    720
   8. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    3,416
   9. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,309
   10. ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    2,032
   11. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    2,088
   12. ตอบ:
    57
    เปิดดู:
    8,211
   13. ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    2,852
   14. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    544
   15. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,088
   16. ULTRAMAN NA
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    841
   17. ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    5,603
   18. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,910
   19. bonut 8989
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    686
   20. Nagamanee
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    886

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...