เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

   1. ธรรมเทศนาทั่วไป

    เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
    กระทู้:
    1,954
    โพสต์:
    13,068
    RSS
   2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

    หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
    ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
    กระทู้:
    850
    โพสต์:
    6,328
    RSS
   3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

    หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
    ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
    กระทู้:
    643
    โพสต์:
    4,587
    RSS
   4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

    การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
    กระทู้:
    917
    โพสต์:
    8,375
    RSS
   5. ประวัติและนิทานธรรมะ

    พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
    กระทู้:
    848
    โพสต์:
    8,815
    RSS
   6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

    เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
    กระทู้:
    105
    โพสต์:
    2,671
    RSS
   7. บทสวดมนต์

    เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
    กระทู้:
    682
    โพสต์:
    10,921
    RSS
   8. เพลงธรรมะ

    เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
    กระทู้:
    539
    โพสต์:
    9,637
    พระประดับ ล่าสุด: Meditation Music With Sutra Of Buddhism พระประดับ, 2 มีนาคม 2018
    RSS
   9. แบ่งเป็น CD

    เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
    กระทู้:
    376
    โพสต์:
    1,475
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู ↓
   ข้อความล่าสุด
   1. ตอบ:
    87
    เปิดดู:
    7,004
   2. ตอบ:
    104
    เปิดดู:
    5,073
   3. ตอบ:
    48
    เปิดดู:
    3,019
   4. ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    2,757
   5. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,318
   6. ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    1,117
   7. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    997
   8. ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    692
   9. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    671
   10. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    434
   11. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    420
   12. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    386
   13. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    371
   14. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    183
   15. ULTRAMAN NA
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    152
   16. Nagamanee
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    145
   17. ละอองทราย
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    65
   18. bonut 8989
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    37

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...