เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  1,968
  โพสต์:
  14,697
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  857
  โพสต์:
  6,392
  AA_TT_NN ล่าสุด: คนตายกลับมาหาคนเป็น AA_TT_NN, 27 กันยายน 2019
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  653
  โพสต์:
  5,410
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  926
  โพสต์:
  8,510
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  850
  โพสต์:
  9,004
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  105
  โพสต์:
  2,672
  RSS
 7. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  540
  โพสต์:
  9,648
  RSS
 8. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  376
  โพสต์:
  1,475
  RSS

Filters:

คำนำหน้า:
เสียงธรรม x
Remove All Filters:
x
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  250
  เปิดดู:
  27,599
 2. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  89
 3. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,292
 4. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,173
 5. นายนันทวุฒิ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  189
 6. ละอองทราย
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,124
 7. ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  3,674
 8. ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  11,449
 9. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  738
 10. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  3,289
 11. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,152
 12. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,260
 13. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,409
 14. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,123
 15. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,327
 16. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  4,507
 17. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,851
 18. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,742
 19. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  4,038

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...