เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

   1. ธรรมเทศนาทั่วไป

    เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
    กระทู้:
    1,954
    โพสต์:
    12,953
    RSS
   2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

    หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
    ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
    กระทู้:
    849
    โพสต์:
    6,313
    mrmos ล่าสุด: หนีนรกตอนที่ ๑ - ๒๔ mrmos, 1 เมษายน 2018
    RSS
   3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

    หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
    ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
    กระทู้:
    641
    โพสต์:
    4,536
    RSS
   4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

    การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
    กระทู้:
    917
    โพสต์:
    8,372
    RSS
   5. ประวัติและนิทานธรรมะ

    พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
    กระทู้:
    848
    โพสต์:
    8,814
    RSS
   6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

    เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
    กระทู้:
    105
    โพสต์:
    2,671
    RSS
   7. บทสวดมนต์

    เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
    กระทู้:
    682
    โพสต์:
    10,920
    yuth555 ล่าสุด: คาถาเงินล้าน ชัดที่สุดใน 3 โลก yuth555, 22 กุมภาพันธ์ 2018
    RSS
   8. เพลงธรรมะ

    เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
    กระทู้:
    539
    โพสต์:
    9,637
    พระประดับ ล่าสุด: Meditation Music With Sutra Of Buddhism พระประดับ, 2 มีนาคม 2018
    RSS
   9. แบ่งเป็น CD

    เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
    กระทู้:
    376
    โพสต์:
    1,475
    RSS

   Filters:

   คำนำหน้า:
   เสียงธรรม x
   Remove All Filters:
   x
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. ตอบ:
    73
    เปิดดู:
    6,470
   2. ตอบ:
    46
    เปิดดู:
    2,617
   3. ULTRAMAN NA
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    100
   4. Nagamanee
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    112
   5. ละอองทราย
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    61
   6. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    143
   7. ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    651
   8. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    373
   9. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    405
   10. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,151
   11. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    373
   12. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    344
   13. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    644
   14. ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    1,036

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...