1. วันนี้เราเปิดให้เฉพาะสมาชิกอ่านได้ ในระยะหนึ่ง เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบ
  Dismiss Notice

เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  1,967
  โพสต์:
  14,485
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  856
  โพสต์:
  6,390
  supatorn ล่าสุด: พุทธวิธีคลายโศก supatorn, 16 สิงหาคม 2019 at 12:00
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  650
  โพสต์:
  5,297
  supatorn ล่าสุด: คำสอนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต supatorn, 18 สิงหาคม 2019 at 03:08
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  925
  โพสต์:
  8,494
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  850
  โพสต์:
  8,974
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  105
  โพสต์:
  2,672
  RSS
 7. บทสวดมนต์

  เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
  กระทู้:
  689
  โพสต์:
  10,943
  RSS
 8. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  540
  โพสต์:
  9,648
  RSS
 9. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  376
  โพสต์:
  1,475
  RSS

Filters:

คำนำหน้า:
เสียงธรรม x
Remove All Filters:
x
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  239
  เปิดดู:
  25,343
 2. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  2,980
 3. นายนันทวุฒิ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  109
 4. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,086
 5. ละอองทราย
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,044
 6. ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  3,274
 7. ตอบ:
  56
  เปิดดู:
  10,730
 8. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  676
 9. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,962
 10. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,050
 11. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,165
 12. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,297
 13. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,916
 14. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,091
 15. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  4,354
 16. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,739
 17. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,598
 18. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,831

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...