เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  1,971
  โพสต์:
  15,790
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  861
  โพสต์:
  6,467
  supatorn ล่าสุด: พุทธวิธีคลายโศก supatorn, 13 สิงหาคม 2020 at 05:12
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  657
  โพสต์:
  6,079
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  926
  โพสต์:
  8,560
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  855
  โพสต์:
  9,140
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  106
  โพสต์:
  2,674
  RSS
 7. บทสวดมนต์

  เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
  กระทู้:
  691
  โพสต์:
  10,954
  ซินแส ไชย ล่าสุด: โอม มณี ปัทเม ฮุง ซินแส ไชย, 9 สิงหาคม 2020 at 00:52
  RSS
 8. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  539
  โพสต์:
  9,648
  RSS
 9. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  376
  โพสต์:
  1,480
  chutima vara ล่าสุด: พระธรรมบท chutima vara, 22 กุมภาพันธ์ 2020
  RSS

Filters:

คำนำหน้า:
เสียงธรรม x
Remove All Filters:
x
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  81
  เปิดดู:
  6,742
 2. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  4,383
 3. ตอบ:
  324
  เปิดดู:
  39,072
 4. ก้านไม้
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  149
 5. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  4,694
 6. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,295
 7. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  5,731
 8. ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  2,836
 9. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  894
 10. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  329
 11. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,172
 12. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  732
 13. นายนันทวุฒิ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  409
 14. ละอองทราย
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,820
 15. ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  15,124
 16. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,335
 17. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,974
 18. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,964
 19. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,043
 20. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  4,493
 21. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  4,630
 22. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  5,615
 23. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,544
 24. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,753
 25. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  5,390

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...