เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  1,966
  โพสต์:
  14,383
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  855
  โพสต์:
  6,374
  supatorn ล่าสุด: รวมเรื่อง "ตายแล้วไปไหน" supatorn, 21 มิถุนายน 2019 at 05:14
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  650
  โพสต์:
  5,192
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  925
  โพสต์:
  8,488
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  850
  โพสต์:
  8,972
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  105
  โพสต์:
  2,672
  RSS
 7. บทสวดมนต์

  เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
  กระทู้:
  685
  โพสต์:
  10,936
  รพินท์44 ล่าสุด: อาฏานาฏิยะปะริตตัง รพินท์44, 10 มิถุนายน 2019
  RSS
 8. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  540
  โพสต์:
  9,648
  RSS
 9. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  376
  โพสต์:
  1,475
  RSS

Filters:

คำนำหน้า:
เสียงธรรม x
Remove All Filters:
x
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  233
  เปิดดู:
  22,960
 2. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  906
 3. ละอองทราย
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  959
 4. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,675
 5. ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  2,871
 6. ตอบ:
  56
  เปิดดู:
  9,988
 7. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  590
 8. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,625
 9. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  940
 10. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,056
 11. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,167
 12. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,681
 13. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,794
 14. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  4,102
 15. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,607
 16. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,413
 17. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,556

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...