เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  1,965
  โพสต์:
  14,159
  supatorn ล่าสุด: ขาดๆเกินๆ /พระพยอม กัลยาโณ+Toons.. supatorn, 23 เมษายน 2019 at 08:40
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  855
  โพสต์:
  6,367
  supatorn ล่าสุด: พุทธวิธีคลายโศก supatorn, 20 เมษายน 2019 at 02:35
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  650
  โพสต์:
  5,122
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  925
  โพสต์:
  8,481
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  850
  โพสต์:
  8,938
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  105
  โพสต์:
  2,672
  RSS
 7. บทสวดมนต์

  เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
  กระทู้:
  685
  โพสต์:
  10,933
  supatorn ล่าสุด: บทสวดจุลลไชยยปกรณ์ supatorn, 30 มีนาคม 2019
  RSS
 8. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  540
  โพสต์:
  9,648
  RSS
 9. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  376
  โพสต์:
  1,475
  RSS

Filters:

คำนำหน้า:
เสียงธรรม x
Remove All Filters:
x
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↑
 1. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,041
 2. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,057
 3. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,411
 4. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  3,625
 5. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,294
 6. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,260
 7. ละอองทราย
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  811
 8. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,033
 9. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  948
 10. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  777
 11. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,127
 12. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,298
 13. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  671
 14. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  440
 15. ตอบ:
  57
  เปิดดู:
  8,762
 16. ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  2,298
 17. ตอบ:
  212
  เปิดดู:
  19,466

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...