Share this album with your friends.

วัดป่าสายอรัญวาสี ขอเชิญพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทุกท่าน ชุมชนหมู่บ้านวัดเวียงสวรรค์และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างมณฑปและศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดเวียงสวรรค์(ธ) อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2551

Loading...