Album: ...:::ก-ฮ..เพื่อนของฉัน:::...

ก...เก็บเราไว้ในใจ<br /> ข...เข้าใจเรา<br /> ค...คอยเป็นกำลังใจให้เรา<br /> ง...ง้อเราเมื่อรู้ตัวว่าเขาผิด<br /> จ...จับมือเราเมื่อต้องการกำลังใจ<br /> ฉ...เฉยกับความใจร้อนของเรา<br /> ช...ช่วยเหลือเรา<br /> ซ...ซื่อสัตย์กับเรา<br /> ด...เดินเคียงข้างเรา<br /> ต...ติดตามข่าวคราว ความเป็นไปของเรา<br /> ถ...ไถ่ถามทุกข์สุข<br /> ท...ทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไป<br /> ธ...ธัมมะ ธัมโมกับเรา <br /> น...นับถือเราและน่ารักในสายตาของเรา<br /> บ...บอกความจริงแก่เรา<br /> ป...ปลอบใจเมื่อเราท้อ<br /> ผ...ผายมือต้อนรับเราเสมอ<br /> ฝ...ฝากความจริงใจไว้กับเรา<br /> พ...เพิ่มพลังให้แก่เรา<br /> ฟ...ฟังเราเสมอ<br /> ภ...ภูมิใจในตัวเรา<br /> ม...มอบสิ่งดีๆให้แก่เรา<br /> ย...ยกโทษให้กับ ข้อผิดพลาดของเรา<br /> ร...รักที่เราเป็นเรา<br /> ล...ละเอียดอ่อนกับความรู้สึกของเรา<br /> จ...ไว้ใจเรา<br /> ศ...ศึกษานิสัยที่แท้จริงของเรา<br /> ส...สังเกตความเปลี่ยนแปลงในตัวเรา<br /> ห..เห็นคุณค่าของเรา<br /> อ...อธิบายในสิ่งที่เราไม่เข้าใจ<br /> ฮ...เฮฮากับเราได้ทุกเวลา

...:::ก-ฮ..เพื่อนของฉัน:::...

อัปเดต 27 ตุลาคม 2011
5976104599  
Loading Photos......
Loading Photos......
นารภัทร
ก...เก็บเราไว้ในใจ
ข...เข้าใจเรา
ค...คอยเป็นกำลังใจให้เรา
ง...ง้อเราเมื่อรู้ตัวว่าเขาผิด
จ...จับมือเราเมื่อต้องการกำลังใจ
ฉ...เฉยกับความใจร้อนของเรา
ช...ช่วยเหลือเรา
ซ...ซื่อสัตย์กับเรา
ด...เดินเคียงข้างเรา
ต...ติดตามข่าวคราว ความเป็นไปของเรา
ถ...ไถ่ถามทุกข์สุข
ท...ทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไป
ธ...ธัมมะ ธัมโมกับเรา
น...นับถือเราและน่ารักในสายตาของเรา
บ...บอกความจริงแก่เรา
ป...ปลอบใจเมื่อเราท้อ
ผ...ผายมือต้อนรับเราเสมอ
ฝ...ฝากความจริงใจไว้กับเรา
พ...เพิ่มพลังให้แก่เรา
ฟ...ฟังเราเสมอ
ภ...ภูมิใจในตัวเรา
ม...มอบสิ่งดีๆให้แก่เรา
ย...ยกโทษให้กับ ข้อผิดพลาดของเรา
ร...รักที่เราเป็นเรา
ล...ละเอียดอ่อนกับความรู้สึกของเรา
จ...ไว้ใจเรา
ศ...ศึกษานิสัยที่แท้จริงของเรา
ส...สังเกตความเปลี่ยนแปลงในตัวเรา
ห..เห็นคุณค่าของเรา
อ...อธิบายในสิ่งที่เราไม่เข้าใจ
ฮ...เฮฮากับเราได้ทุกเวลา

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...