Album: ขบวนการลดอุณหภูมิชิ้นงานแก้วที่ถูกต้อง

ขบวนการอบลดอุณหภูมิชิ้นงานแก้วที่ถูกต้อง glass annealing process หรือ glass forming relaxation ที่ใช้ในการอบลดอุณหภูมิพระพุทธรูปที่สร้างจากแก้วจริง ๆ ที่เป็นแก้วคริสตัลตั้งแต่ 24% PbO ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35% PbO

ขบวนการลดอุณหภูมิชิ้นงานแก้วที่ถูกต้อง

อัปเดต 24 กันยายน 2013
anl01  
Loading Photos......
Loading Photos......
glassbuddha2009
ขบวนการอบลดอุณหภูมิชิ้นงานแก้วที่ถูกต้อง glass annealing process หรือ glass forming relaxation ที่ใช้ในการอบลดอุณหภูมิพระพุทธรูปที่สร้างจากแก้วจริง ๆ ที่เป็นแก้วคริสตัลตั้งแต่ 24% PbO ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35% PbO

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...