Album: ของสะสมที่โปรดปราน

นี่คือสิ่งที่รวบรวมมาทั้งชีวิต สำหรับ การเดินทางทางจิตวิญญาณ

ของสะสมที่โปรดปราน

อัปเดต 5 มกราคม 2012
จี้พระพิฆเณศวร ศิลปะธิเบต ทำจากกระดูกลามะแกะ  
พระพุทธรูป หินหยกเหลืองแกะสลักจากญี่ปุ่น  
พระพิฆเณศวร ศิลปะเนปาล จากกระดูกลามะ  
พระพุทธรูปหินเขี้ยวหนุมานแกะ ปางสมาธิประจำวันเกิดจากลำปาง  
ระฆังแห่งสันติ เครื่องฝึกสมาธิภาวนาแบบธิเบต  
พระมหาโพธิสัตว์ จากหิมาลัย  
จี้หยกเขียวพระพิฆเณศวร จากอินเดีย  
ชูชก จากมหาเวสสันดรชาดก  
จี้่เครื่องราง เต๋า หยิง หยาง จากภูฐาน  
พระศิวะ จากเมืองพาราณสี  
จี้ยันต์หกทิศ "โอม มณี ปัทเม หุม" ประดับหินสามสีจากธิเบต  
พระปางลีลา สุโขทัย พระร่วงหลังรางปืน  
จี้เงินแท้บริสุทธิ์ บรรจุคาถา โบราณศักดิ์สิทธิ์ภาษาธิเบต  
แพะธนู เครื่องรางโบราณ  
จี้เงินแท้บริสุทธิ์ วัชระ จากธิเบต  
อักษรโบราณสำคัญ ชานติ เป็นล็อกเกตเงินแท้  
จี้คฑาประทานพร จากพระโพธิสัตว์ วัชรปาณี  
จี้หิน คาซิโดนี สีแดงจากหิมาลัย จารึกอักขระโอมลวดลายธิเบต  
ล็อกเกตบรรจุคัมภีร์ภาษาธิเบตโบราณ  
พระไภรวะ พระศิวะผู้อวตารกลายร่างเพื่อบำเพ็ญบารมี  
Loading Photos......
Loading Photos......
asathai
นี่คือสิ่งที่รวบรวมมาทั้งชีวิต สำหรับ การเดินทางทางจิตวิญญาณ

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...