Album: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญสร้างสะพาน

สำนักสงฆ์พุทธบารมีโลกอุดร บ้านในสอย หมู่ที่ 4 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอบอกบุญและเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมทำบุญสร้างสะพานข้ามน้ำในสอย ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ยังไม่แล้วเสร็จเพราะยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมาก ทางสำนักสงฆ์ฯ จึงได้บอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนในการก่อสร้างสะพานครั้งนี้ โดยท่านจะตั้งเป็นต้นผ้าป่า หรือจะทำบุญโดนโอนเข้าบัญชีก็ได้ โดยเอาเข้าบัญชี ชื่อสำนักสงฆ์พุทธบารมีโลกอุดร (โดย พระอาจารย์ธรรมปก ธรรมรังสี ) ธนาคารทหารไทย สาขาแม่ฮ่องสอน บัญชีเลขที่ 474-2-07567-6 หรือสอบถามข้อมูล 089 - 9557371 หรือ E-Mail:boontong5@hotmail.com , Facebook: Putuhabaramee@hotmail.com

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญสร้างสะพาน

อัปเดต 10 กรกฎาคม 2012
รูปสำนักสงฆ์ในสอย 133  
รูปสำนักสงฆ์ในสอย 128  
รูปสำนักสงฆ์ในสอย 132  
ศาลาอเนกประสงค์  
รูปสำนักสงฆ์ในสอย 119  
รูปสำนักสงฆ์ในสอย 126  
ห้องครัวสำนักสงฆ์  
รูปสำนักสงฆ์ในสอย 090  
สะพานใช้ชั่วคราว  
สะพานที่กำลังสร้าง  
แม่น้ำในสอย  
รูปสำนักสงฆ์ในสอย 086  
ศาลาปฏิบัติธรรม,สวดมนต์,ทำวัตร  
ศรัทธาผู้มาร่วมทำบุญ  
ศรัทธาผู้มาร่วมทำบุญ  
ศรัทธาผู้มาร่วมทำบุญ  
ผู้มาร่วมงานบุญ  
พระอาจารย์อำนวย ฐิตสีโล  
Loading Photos......
Loading Photos......
Phuttalokudorn
สำนักสงฆ์พุทธบารมีโลกอุดร บ้านในสอย หมู่ที่ 4 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอบอกบุญและเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมทำบุญสร้างสะพานข้ามน้ำในสอย ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ยังไม่แล้วเสร็จเพราะยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมาก ทางสำนักสงฆ์ฯ จึงได้บอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนในการก่อสร้างสะพานครั้งนี้ โดยท่านจะตั้งเป็นต้นผ้าป่า หรือจะทำบุญโดนโอนเข้าบัญชีก็ได้ โดยเอาเข้าบัญชี ชื่อสำนักสงฆ์พุทธบารมีโลกอุดร (โดย พระอาจารย์ธรรมปก ธรรมรังสี ) ธนาคารทหารไทย สาขาแม่ฮ่องสอน บัญชีเลขที่ 474-2-07567-6 หรือสอบถามข้อมูล 089 - 9557371 หรือ E-Mail:boontong5@hotmail.com , Facebook: Putuhabaramee@hotmail.com

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...