Album: ขอเชิญสร้างพระใหญ่หน้าตัก 10 เมตร 5-13 สิงหาคม 2555

นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดศรีสะเกษ พระอธิการ ซ้อน ธรรมวโร เจ้าอาวาสวัดโนนผึ้ง และชาวบ้านโนนผึ้งทุกคนขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากหลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มาประดิษฐาน ณ เศียรหลวงพ่อใหญ่ พระพุทธมงคลนิมิตฯปางมารวิชัยที่ใหญ่ทีสุดในประเทศไทย วัดโนนผึ้ง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่จันทร์ ที่ 13 สิงหาคม 2555 เพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สืบไป

ขอเชิญสร้างพระใหญ่หน้าตัก 10 เมตร 5-13 สิงหาคม 2555

อัปเดต 11 สิงหาคม 2012
DSC 6507  
DSC 6419  
DSC 6462  
DSC 6490  
Loading Photos......
Loading Photos......
14824
นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดศรีสะเกษ พระอธิการ ซ้อน ธรรมวโร เจ้าอาวาสวัดโนนผึ้ง และชาวบ้านโนนผึ้งทุกคนขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากหลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มาประดิษฐาน ณ เศียรหลวงพ่อใหญ่ พระพุทธมงคลนิมิตฯปางมารวิชัยที่ใหญ่ทีสุดในประเทศไทย วัดโนนผึ้ง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่จันทร์ ที่ 13 สิงหาคม 2555 เพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สืบไป

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...