Share this album with your friends.

ผู้สร้างเป็นผู้โพสเอง ใช้ผงพรายกุมารอาจารย์เปล่ง บุญยืน หลวงปู่หงษ์ หลวงปู่คีและหลวงปู่ธรรมรังษีอธิษฐานจิตให้ สนใจติดต่อ 0801527862

Loading...