Album: ครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า

ครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า งานเข้านิโรธกรรม ครั้งที่ 5 ณ ลานธรรมบารมีแสงปทุมหนอ ของพ่อปู่นริศ นรินโท พระอาจารย์ของครูบาฯ ในวันที่ 7-11 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา การเข้านิโรธกรรม โดยนั่งภาวนาอยู่ที่เดียวบนแพลอยน้ำ โดยเป็นการบำเพ็ญอุกฤษฎ์ ๙ อย่างคือ<br /> ๑. งดฉันอาหารทุกประเภท<br /> ๒. งดฉันน้ำทุกประเภท<br /> ๓. งดถ่ายหนัก (อุจจาระ)<br /> ๔. งดถ่ายเบา (ปัสสาวะ)<br /> ๕. งดลุกจากอาสนะ (ที่นั่ง)<br /> ๖. งดนอนหลับ ทั้งกลางวันและกลางคืน<br /> ๗. งดพูดจาด้วยการปิดวาจา <br /> ๘. อยู่ลำพังบนแพลอยกลางน้ำ<br /> ๙. ปฏิบัติกรรมฐานอย่างเดียว <br /> <br /> เพื่อเอาอานิสงส์นี้ถือเป็นการแก้เคราะห์กรรมเก่าให้เหล่าสาธุชนทั้งหลาย เปิดทรัพย์เปิดโชคชัย บารมีสุขให้สาธุชน ทั้งหลายมีความสุข ความเจริญ รุ่งเรือง ร่ำรวย แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใด ๆ อายุมั่นขวัญยืน ค้ำชูพระพุทธศาสนาให้เจริญ รุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป ก็มีสาธุชนทั้งหลายมาจากทั่วสารทิศ ที่มาชมบารมีครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า และขอพรจากท่านครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า ทำให้ ท่านสาธุชนเหล่านั้นมีโชคมีชัย รวยและปลอดภัยจากโรคภัยกันถ้วนหน้า

ครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า

อัปเดต 7 มกราคม 2010
33.ภาพตอนเช้ามืดของวันที่ออกนิโรธกรรม ณ ลานบารมีแสงปทุมหนอ  
34.ภาพบริเวณกระท่อมที่ครูบาเข้านิโรธ สังเกตุตรงกลุ่มควัน  
34.ภาพบริเวณกระท่อมที่ครูบาเข้านิโรธ สังเกตุตรงกลุ่มควัน  
32.รูปภาพพญานาค ที่ตามครูบาไปปลดปล่อยภพภูมิให้ลูกศิษย์ที่แหลมพรหมเทพ  
รูปภาพครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า15  
รูปภาพครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า16  
รูปภาพครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า17  
รูปภาพครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า18  
รูปภาพครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า19  
รูปภาพครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า10  
รูปภาพครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า11  
รูปภาพครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า12  
รูปภาพครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า13  
รูปภาพครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า14  
รูปภาพครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า5  
รูปภาพครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า6  
รูปภาพครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า7  
รูปภาพครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า8  
รูปภาพครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า9  
งานนิโรธกรรม ครั้งที่5 ครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า File3  
งานนิโรธกรรม ครั้งที่5 ครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า File4  
งานนิโรธกรรม ครั้งที่5 ครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า File5  
รูปภาพครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า3  
รูปภาพครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า4  
รูปภาพครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า2  
งานนิโรธกรรม ครั้งที่5 ครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า File1  
งานนิโรธกรรม ครั้งที่5 ครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า File2  
Loading Photos......
Loading Photos......
MayBuddhaBlessYou
ครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า งานเข้านิโรธกรรม ครั้งที่ 5 ณ ลานธรรมบารมีแสงปทุมหนอ ของพ่อปู่นริศ นรินโท พระอาจารย์ของครูบาฯ ในวันที่ 7-11 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา การเข้านิโรธกรรม โดยนั่งภาวนาอยู่ที่เดียวบนแพลอยน้ำ โดยเป็นการบำเพ็ญอุกฤษฎ์ ๙ อย่างคือ
๑. งดฉันอาหารทุกประเภท
๒. งดฉันน้ำทุกประเภท
๓. งดถ่ายหนัก (อุจจาระ)
๔. งดถ่ายเบา (ปัสสาวะ)
๕. งดลุกจากอาสนะ (ที่นั่ง)
๖. งดนอนหลับ ทั้งกลางวันและกลางคืน
๗. งดพูดจาด้วยการปิดวาจา
๘. อยู่ลำพังบนแพลอยกลางน้ำ
๙. ปฏิบัติกรรมฐานอย่างเดียว

เพื่อเอาอานิสงส์นี้ถือเป็นการแก้เคราะห์กรรมเก่าให้เหล่าสาธุชนทั้งหลาย เปิดทรัพย์เปิดโชคชัย บารมีสุขให้สาธุชน ทั้งหลายมีความสุข ความเจริญ รุ่งเรือง ร่ำรวย แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใด ๆ อายุมั่นขวัญยืน ค้ำชูพระพุทธศาสนาให้เจริญ รุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป ก็มีสาธุชนทั้งหลายมาจากทั่วสารทิศ ที่มาชมบารมีครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า และขอพรจากท่านครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า ทำให้ ท่านสาธุชนเหล่านั้นมีโชคมีชัย รวยและปลอดภัยจากโรคภัยกันถ้วนหน้า

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...