Album: ความพอเพียง เป็นทางรอดของโลก

โลกของเรา ได้ก้าวหน้า มาถึงจุด ชวนให้หยุด สงสัย ในใจฉัน<br /> ว่าโลกเรา ควรจะเป็น เช่นไรกัน พวกเรานั้น ควรเพ่งพิจ พินิจดู<br /> <br /> มนุษย์เรา ได้ผลิต คิดก้าวหน้า พัฒนา พารุ่งรุจน์ สุดสวยหรู <br /> ได้ผลิต สิ่งต่าง ๆ อย่างน่าดู เพื่อจะอยู่อย่างสบาย หายกังวล<br /> <br /> เพราะมนุษย์หวังรุดนำ ธรรมชาติ ต่างมุ่งมาตร วาดหวังแข่ง ทุกแห่งหน<br /> แสวงหา สิ่งใหม่ ๆ รับใช้ตน หลาย ๆ คน เฝ้าค้นคว้า หาทางไป<br /> <br /> เทคโนโลยี สิ่งใหม่ ๆ เห็นได้ชัด มนุษย์จัด พัฒนา นำมาใช้<br /> ทั้งจำเป็น ไม่จำเป็น เห็นมากมาย ว่าสบาย กายสนุก ทุกข์ไม่มี<br /> <br /> ทรัพยากร ธรณี มีค่าล้ำ ถูกคนนำ เอาไปใช้ ในทุกที่ <br /> เมืองน้อยใหญ่ต่างใช้เทค-โนโลยี ถึงวันนี้ ธรรมชาติ ขาดหายไป <br /> <br /> ปรากฏเห็น ว่าเป็นภัย ในชีวิต ล้วนมีสิทธิ์ ปลิดชีวา น่าใจหาย<br /> สิ่งต่าง ๆ คนผลิตสร้าง อย่างมากมาย นำไปใช้ ให้เจริญ เกินพอดี<br /> <br /> ทำให้เกิด เป็นพิษภัย ในอากาศ จนไม่อาจ จะแก้ไข ร้ายเหลือที่<br /> ทั้งดินน้ำ ล้ำเหนือฟ้า น่ากลัวซี อาจถึงที่ ล่มสลาย หายหมดเลย<br /> <br /> มาถึงจุด ควจะหยุดฉุดไว้ก่อน เราควรย้อน กลับหลังไป อย่าได้เฉย<br /> อยู่กินนอน และหลายอย่าง ทางเราเคย จะเสบย สบายใจ ไร้กังวล<br /> <br /> พวกเราควร หวนไปตาม ธรรมชาติ จะสามารถเป็นอยู่ได้ ในห้วงหน <br /> จะอยู่รอด ปลอดภัย ในสากล ทุก ๆ คน ควรสนใจ ให้มากมี<br /> <br /> ทรัพยากร เราควรใช้ ให้คุ้มค่า ดินน้ำป่า ค่ามากมาย ให้สุขี<br /> ขาด ดิน น้ำ ป่า เมื่อใด ไร้ชีวี ถ้าไม่มี คนก็หมด งดหายใจ<br /> <br /> ถ้าอยากให้ โลกใบนี้ มีอยู่ต่อ มาเถิดหนอ พี่น้องเรา เข้าแก้ไข <br /> มา่ร่วมมือ คือร่วมงาน ประสานใจ จะมำให้ ได้ผลดี มีทางเดิน<br /> <br /> ใช้ชีวิต เป็นอยู่ตาม ธรรมชาติ ควรเร่งรัด อย่างฉลาด ไม่ขาดเขิน<br /> อยู่กินดี มีปัจจัย ไม่มากเกิน เราจะเพลิน โลกอยู่ได้ ไม่ล่มจม<br /> <br /> ใช้ชีวิต แบบพอเพียง....ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของในหลวง<br /> ของเรา ทั้งเรา ทั้งโลก จึงจะอยู่รอด<br /> <br /> ลุงมหาโก แต่งบูชาพระคุณพ่อ เนื่องในวันพ่อของเรา นะครับ

ความพอเพียง เป็นทางรอดของโลก

อัปเดต 3 ธันวาคม 2010
Water lilies  
Sunset  
Loading Photos......
Loading Photos......
LungKO
โลกของเรา ได้ก้าวหน้า มาถึงจุด ชวนให้หยุด สงสัย ในใจฉัน
ว่าโลกเรา ควรจะเป็น เช่นไรกัน พวกเรานั้น ควรเพ่งพิจ พินิจดู

มนุษย์เรา ได้ผลิต คิดก้าวหน้า พัฒนา พารุ่งรุจน์ สุดสวยหรู
ได้ผลิต สิ่งต่าง ๆ อย่างน่าดู เพื่อจะอยู่อย่างสบาย หายกังวล

เพราะมนุษย์หวังรุดนำ ธรรมชาติ ต่างมุ่งมาตร วาดหวังแข่ง ทุกแห่งหน
แสวงหา สิ่งใหม่ ๆ รับใช้ตน หลาย ๆ คน เฝ้าค้นคว้า หาทางไป

เทคโนโลยี สิ่งใหม่ ๆ เห็นได้ชัด มนุษย์จัด พัฒนา นำมาใช้
ทั้งจำเป็น ไม่จำเป็น เห็นมากมาย ว่าสบาย กายสนุก ทุกข์ไม่มี

ทรัพยากร ธรณี มีค่าล้ำ ถูกคนนำ เอาไปใช้ ในทุกที่
เมืองน้อยใหญ่ต่างใช้เทค-โนโลยี ถึงวันนี้ ธรรมชาติ ขาดหายไป

ปรากฏเห็น ว่าเป็นภัย ในชีวิต ล้วนมีสิทธิ์ ปลิดชีวา น่าใจหาย
สิ่งต่าง ๆ คนผลิตสร้าง อย่างมากมาย นำไปใช้ ให้เจริญ เกินพอดี

ทำให้เกิด เป็นพิษภัย ในอากาศ จนไม่อาจ จะแก้ไข ร้ายเหลือที่
ทั้งดินน้ำ ล้ำเหนือฟ้า น่ากลัวซี อาจถึงที่ ล่มสลาย หายหมดเลย

มาถึงจุด ควจะหยุดฉุดไว้ก่อน เราควรย้อน กลับหลังไป อย่าได้เฉย
อยู่กินนอน และหลายอย่าง ทางเราเคย จะเสบย สบายใจ ไร้กังวล

พวกเราควร หวนไปตาม ธรรมชาติ จะสามารถเป็นอยู่ได้ ในห้วงหน
จะอยู่รอด ปลอดภัย ในสากล ทุก ๆ คน ควรสนใจ ให้มากมี

ทรัพยากร เราควรใช้ ให้คุ้มค่า ดินน้ำป่า ค่ามากมาย ให้สุขี
ขาด ดิน น้ำ ป่า เมื่อใด ไร้ชีวี ถ้าไม่มี คนก็หมด งดหายใจ

ถ้าอยากให้ โลกใบนี้ มีอยู่ต่อ มาเถิดหนอ พี่น้องเรา เข้าแก้ไข
มา่ร่วมมือ คือร่วมงาน ประสานใจ จะมำให้ ได้ผลดี มีทางเดิน

ใช้ชีวิต เป็นอยู่ตาม ธรรมชาติ ควรเร่งรัด อย่างฉลาด ไม่ขาดเขิน
อยู่กินดี มีปัจจัย ไม่มากเกิน เราจะเพลิน โลกอยู่ได้ ไม่ล่มจม

ใช้ชีวิต แบบพอเพียง....ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของในหลวง
ของเรา ทั้งเรา ทั้งโลก จึงจะอยู่รอด

ลุงมหาโก แต่งบูชาพระคุณพ่อ เนื่องในวันพ่อของเรา นะครับ

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...