Album: งานตักบาตรเที่ยงคืนพระอุปคุต วัดสร

งานตักบาตรเที่ยงคืนพระอุปคุต วัดสร

อัปเดต 30 มิถุนายน 2008
บรรยากาศงานตักบาตรเที่ยงคืนพระอุปคุต วัดสระบ่อแก้ว จ.แพร่ 3  
พระเจดีย์ศิลปะพม่า วัดสระบ่อแก้ว 4  
บรรยากาศงานตักบาตรเที่ยงคืนพระอุปคุต วัดสระบ่อแก้ว จ.แพร่ 1  
บรรยากาศงานตักบาตรเที่ยงคืนพระอุปคุต วัดสระบ่อแก้ว จ.แพร่ 2  
พระเจดีย์ศิลปะพม่า วัดสระบ่อแก้ว 2  
พระเจดีย์ศิลปะพม่า วัดสระบ่อแก้ว 3  
งานตักบาตรเที่ยงคืนพระอุปคุต 5  
กิเลนบินแบบพม่าหน้าประตูวัด  
เทวดาพม่า วัดสระบ่อแก้ว 2  
งานตักบาตรเที่ยงคืนพระอุปคุต 4  
งานตักบาตรเที่ยงคืนพระอุปคุต 1  
งานตักบาตรเที่ยงคืนพระอุปคุต 2  
งานตักบาตรเที่ยงคืนพระอุปคุต 3  
พระเจดีย์พม่า วัดสระบ่อแก้ว  
เทวดาพม่า วัดสระบ่อแก้ว 1  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...