Share this album with your friends.

เนื่องด้วย สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๔ จัดโครงการ พฤหัสสวดมนต์ สร้างคน สปช.4 เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพในด้านการให้บริการ การทำงานร่วมกับผู้อื่นให้มีความสุข และที่สำคัญมีคุณธรรมและจริยธรรมต่อองค์กร เริ่มใช้หนังสือ 15 เมษายน นี้ ติดต่อ 0852211337 (ชิสาพัชร์)

Loading...