Album: ถวายพระไตรปิฎกชุดที่ ๔/๒๕๕๒

พระไตรปิฎกฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นชุดที่ ๔ เกิดจากความคิดว่าเคยถวายฉบับมหามกุฎฯ เป็นส่วนใหญ่ และได้ยินครูบาอาจารย์บอกว่ามีบางที่ต้องการ ซึ่งปีก่อนก็พากันถวายที่วัดคงคาเลียบ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันแล้ว ก็เลยรวบรวมเงินจากญาติธรรมทั้งหลายและน้องๆ ที่ทำงานถวายชุดนี้ ณ วัดศรีฐาน บ้านหนองเอี่ยน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ที่วัดนี้พระอาจารย์สมชิต เจ้าอาวาสบอกว่าอยากได้พระไตรปิฎกไว้ศึกษาตั้งแต่บวชพรรษาแรก วันนี้จึงได้สมใจปรารถนาแล้ว (สาธุ) และชุดนี้นอกจากถวายในนามครูบาอาจารย์และคณะแล้ว ยังได้ถวายในนามของชมรมถวายพระไตรปิฎกด้วย<br /> <br /> งานนี้ถวายเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ซึ่งตรงกับวันปิยมหาราช จึงขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย และขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแ่ด่บรรพกษัตริย์ไทยทุกๆ พระองค์รวมทั้งบรรพชนไทยผู้เสียสละเลือดเนื้อพิทักษ์รักษาแผ่นดินไทยไว้ให้เราทั้งหลายได้อยู่ร่มเย็นมาจนถึงทุกวันนี้.

ถวายพระไตรปิฎกชุดที่ ๔/๒๕๕๒

อัปเดต 27 ตุลาคม 2009
คุณแม่ชีจากสำนักสงฆ์สมานสังฆวิเวกร่วมถวาย  
มาจากวัดป่าช้าโนนก่อ  
ญาติธรรมจากวัดป่าช้าโนนก่อ  
ผู้ร่วมถวายพระไตรปิฎก  
โมบายบนศาลา  
พระอาจารย์สมชิต เจ้าอาวาสวัดศรีฐาน  
วัดศรีฐานสร้างตู้พระไตรปิฎกด้วยฝีมือชาวบ้านในราคา ๔,๐๐๐ บาทไว้รอรับพระไตรปิฎก เจ้าของบ้านบอกว่า ตู้อาจจะไม่สวยเหมือนซื้อแต่แข็งแรงทนทานด้วยฝีมือของชา  
พระอาจารย์บุญกาญจน์ อนุตตโร  
พระอาจารย์ดาวทอง เตชธัมโม พระผู้แนะนำวัดศรีฐานให้  
พระอาจารย์บุญกาญจน์ อนุตตโร เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์สมานสังฆวิเวก (วัดป่าช้าโนนก่อ) ผู้พาถวาย  
เจ้าของบ้านกล่าวต้อนรับคณะถวายพระไตรปิฎก  
พระอาจารย์บุญกาญจน์และพระอาจารย์วีระ จันทวังโส  
42166.jpg  
ถวายพระไตรปิฎกเสร็จแล้ว เที่ยงพอดีกินข้าวที่เจ้าของบ้านนำมาต้อนรับ  
ครอบครัวเที่ยงรอดราย มาจากกรุงเทพ  
DSC 1417  
พระอาจารย์สมชิต เจ้าอาวาสวัดศรีฐานต้อนรับพระอาจารย์ดาวทอง  
DSC 1406  
DSC 1408  
DSC 1410  
Loading Photos......
Loading Photos......
anand
พระไตรปิฎกฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นชุดที่ ๔ เกิดจากความคิดว่าเคยถวายฉบับมหามกุฎฯ เป็นส่วนใหญ่ และได้ยินครูบาอาจารย์บอกว่ามีบางที่ต้องการ ซึ่งปีก่อนก็พากันถวายที่วัดคงคาเลียบ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันแล้ว ก็เลยรวบรวมเงินจากญาติธรรมทั้งหลายและน้องๆ ที่ทำงานถวายชุดนี้ ณ วัดศรีฐาน บ้านหนองเอี่ยน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ที่วัดนี้พระอาจารย์สมชิต เจ้าอาวาสบอกว่าอยากได้พระไตรปิฎกไว้ศึกษาตั้งแต่บวชพรรษาแรก วันนี้จึงได้สมใจปรารถนาแล้ว (สาธุ) และชุดนี้นอกจากถวายในนามครูบาอาจารย์และคณะแล้ว ยังได้ถวายในนามของชมรมถวายพระไตรปิฎกด้วย

งานนี้ถวายเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ซึ่งตรงกับวันปิยมหาราช จึงขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย และขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแ่ด่บรรพกษัตริย์ไทยทุกๆ พระองค์รวมทั้งบรรพชนไทยผู้เสียสละเลือดเนื้อพิทักษ์รักษาแผ่นดินไทยไว้ให้เราทั้งหลายได้อยู่ร่มเย็นมาจนถึงทุกวันนี้.

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...