Album: ถวายพระไตรปิฎกชุดที่ ๕/๒๕๕๒

มีเงินเหลือจากการรวบรวมอยู่ประมาณ ๙,๐๐๐ กว่าบาท เมื่อแรกคิดว่าจะนำมาไว้สำหรับถวายตู้พระไตรปิฎก พระอาจารย์วีระ จันทวังโสมีดำริว่า ยังมีวัดที่ต้องการศึกษาพระไตรปิฎกอีกมาก หากเพิ่มเงินอีกเล็กน้อยก็จะสามารถถวายพระไตรปิฎกได้อีกสักชุด จึงได้โอนเงินที่รวบรวมจากญาติธรรมทางมุกดาหารมา ทำให้มีโอกาสได้ถวายฉบับมหาจุฬาฯ ได้อีก เป็นเรื่องที่น่ายินดี และที่น่าดีใจก็คือว่าได้หนังสือมาก่อนกำหนดวันที่จะถวาย ทำให้สามารถนำเนื้อหาที่น่าสนใจมาแบ่งปันให้สมาชิกพลังจิตได้อ่านก่อน จึงถือว่า ๒ ชุดหลังนี้มีอานิสงส์มาก <br /> <br /> ชุดนี้ได้ถวาย ณ วัดป่าธรรมรังสี บ้านกุดน้ำกิน อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการแนะนำของเจ้าอาวาสวัดนาหนองใหญ่ ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นการถวายกระทันหัน ทางวัดจึงยังไม่ได้เตรียมตู้ไว้รอรับ อย่างไรก็ดียังคงมีเงินจากการอนุโมทนาร่วมกันจากญาติธรรมที่ไปร่วมถวาย จึงมีปัจจัยถวายไว้ เพื่อสร้างตู้และเหลือจากนั้นสุดแท้แต่เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมรังสีจะเห็นสมควร เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๒๒ บาท

ถวายพระไตรปิฎกชุดที่ ๕/๒๕๕๒

อัปเดต 27 ตุลาคม 2009
คณะถวายพระไตรปิฎก  
ครอบครัวเที่ยงรอดรายมาร่วมกันถวายพระไตรปิฎก  
รถคันนี้มาจากกรุงเทพ  
DSC 1512  
DSC 1509  
DSC 1505  
DSC 1499  
42205.jpg  
DSC 1521  
DSC 1518  
DSC 1519  
Loading Photos......
Loading Photos......
anand
มีเงินเหลือจากการรวบรวมอยู่ประมาณ ๙,๐๐๐ กว่าบาท เมื่อแรกคิดว่าจะนำมาไว้สำหรับถวายตู้พระไตรปิฎก พระอาจารย์วีระ จันทวังโสมีดำริว่า ยังมีวัดที่ต้องการศึกษาพระไตรปิฎกอีกมาก หากเพิ่มเงินอีกเล็กน้อยก็จะสามารถถวายพระไตรปิฎกได้อีกสักชุด จึงได้โอนเงินที่รวบรวมจากญาติธรรมทางมุกดาหารมา ทำให้มีโอกาสได้ถวายฉบับมหาจุฬาฯ ได้อีก เป็นเรื่องที่น่ายินดี และที่น่าดีใจก็คือว่าได้หนังสือมาก่อนกำหนดวันที่จะถวาย ทำให้สามารถนำเนื้อหาที่น่าสนใจมาแบ่งปันให้สมาชิกพลังจิตได้อ่านก่อน จึงถือว่า ๒ ชุดหลังนี้มีอานิสงส์มาก

ชุดนี้ได้ถวาย ณ วัดป่าธรรมรังสี บ้านกุดน้ำกิน อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการแนะนำของเจ้าอาวาสวัดนาหนองใหญ่ ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นการถวายกระทันหัน ทางวัดจึงยังไม่ได้เตรียมตู้ไว้รอรับ อย่างไรก็ดียังคงมีเงินจากการอนุโมทนาร่วมกันจากญาติธรรมที่ไปร่วมถวาย จึงมีปัจจัยถวายไว้ เพื่อสร้างตู้และเหลือจากนั้นสุดแท้แต่เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมรังสีจะเห็นสมควร เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๒๒ บาท

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...