Album: ถวายพระไตรปิฎก

พระอาจารย์บุญกาญจน์ อนุตตโรและพระอาจารย์ดาวทอง เตชธัมโม พาคณะศิษย์ถวายพระไตรปิฎก (ฉบับมหาจุฬาฯ)ชุดที่ ๑/๒๕๕๒ ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร และชุดที่ ๒/๒๕๕๒ ที่วัดศรีราชา ต.บ้านศรีราชา อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ ร่วมกันถวายปัจจัยสร้างโบส์ที่วัดโพธิ์ชัย ร่วมสร้างเมรุที่วัดศรีราชา เมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒

ถวายพระไตรปิฎก

อัปเดต 21 พฤษภาคม 2009
ร่วมด้วย ช่วยกันถวายพระธรรม  
คุณยายจำเนียร โทวงษ์ ชาวบ้านนาหนองใหญ่ ดีใจจัง  
งานก่อสร้างโบสถ์วัดโพธิ์ชัย  
โบสถ์วัดโพธิ์ชัย กำลังสร้าง  
นี่ก็ นั่งรับแดด ระหว่างรอ  
คณะจากบ้านนาหนองใหญ่ ต.บ้านไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ มารอเพื่อไปถวายพระไตรปิฎก  
ชาวบ้านนาหนองใหญ่ รอหมู่คณะเดินทางไปถวายพระไตรปิฎก  
คณะจากวัดผาหยาด  
31475.jpg  
ถวายพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ ชุดที่ ๒ ปี ๒๕๕๒ วัดศรีราชา บ้านศรีราชา ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ เมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒  
ที่วัดศรีราชา เณรจัดพระไตรปิฏกเข้าตู้ทันทีทีได้รับ  
แม่ชีเตือนใจ พุทธเจริญถวายพระไตรปิฎก  
ถวายพระไตรปิืฎกฉบับมหาจุฬาฯ ชุดที่ ๑ /๒๕๕๒ วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒  
พระอาจารย์บุญกาญจน์ อนุตตโร สำนักสงฆ์สมานสังฆวิเวกและพระอธิการวันชัย ชยวุฑโฒ เจ้าอาวาสวัดนาหนองใหญ่ พาถวายพระไตรปิฎก ณ วัดศรีราชา บ้านศรีราชา ต.ไร่  
พระอาจารย์บุญกาญจน์ อนุตตโร และคณะสงฆ์ ร่วมกันถวายหนังสือพระอภิธรรม ณ วัดโพธิ์ชัย  
แม่ชีเตือนใจ พุทธเจริญ เป็นตัวแทนถวายปัจจัยสร้างพระไตรปิฏกและถวายปัจจัยสร้างโบสถ์ ณ วัดโพธิ์ชัย  
30944.jpg  
30945.jpg  
นี่ก็ สาธุ สาธุ สาธุ  
สาธุ สาธุ สาธุ  
พระอาจารย์ดาวทอง เตชธัมโม พระอธิการวันชัย ชยวุฑโฒ และนายแวง สุตตาถวายพระไตรปิฎก - ปลื้ม -  
นี่ก็มาจากวัดนาหนองใหญ่เหมือนกัน  
คณะศรัทธาจากวัดนาหนองใหญ่รอถวายพระไตรปิฏกด้วยกัน  
โบสถ์ที่กำลังสร้าง วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร  
Loading Photos......
Loading Photos......
anand
พระอาจารย์บุญกาญจน์ อนุตตโรและพระอาจารย์ดาวทอง เตชธัมโม พาคณะศิษย์ถวายพระไตรปิฎก (ฉบับมหาจุฬาฯ)ชุดที่ ๑/๒๕๕๒ ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร และชุดที่ ๒/๒๕๕๒ ที่วัดศรีราชา ต.บ้านศรีราชา อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ ร่วมกันถวายปัจจัยสร้างโบส์ที่วัดโพธิ์ชัย ร่วมสร้างเมรุที่วัดศรีราชา เมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...