Album: ทริปวัดปราสาทดิน-ถ้ำวัวแดง

ทริปวัดปราสาทดิน-ถ้ำวัวแดง

อัปเดต 28 สิงหาคม 2008
DSCF3635 สมเด็จองค์ปฐม  
DSCF3641 รวมภาพหมู่คณะที่มากราบ  
DSCF3630 ยินดีต้อนรับ  
DSCF3623  
DSCF3633 พระพุทธเจ้ากัสสัปปะ  
DSCF3628 วิหารสมเด็จองค์ปฐม  
DSCF3634 บันไดนาคสวยงาม  
DSCF3583 ม้านั่งในซุ้มม่านไทรย้อย  
DSCF3614 สวนหน้าห้องน้ำแบบบ้านดิน  
DSCF3557 ไอดินกลิ่นทุ่ง  
DSCF3629 ศูนย์พุทธศรัทธาของอจ.ชนะ สิริไพโรจน์  
DSCF3626 ยินดีต้อนรับ  
DSCF3567 นอนเล่น  
DSCF3573 นอนเล่น  
DSCF3574 นอนเล่นเอนกาย  
DSCF3577 มุมพักผ่อนสบายๆ  
DSCF3580 ซุ้มม่านไทรย้อย  
DSCF3536 ห้องน้ำในส่วนบ้านดิน  
DSCF3587 ซุ้มแสดงงานปั้นดินเผา  
DSCF3560 โมบายเครื่องปั้นดินเผา  
DSCF3511 มุมโต๊ะนั่งในสวนสวย  
DSCF3566 นอนเล่น  
DSCF3617 สวนตุ๊กตาดินเผา  
DSCF3579 สวนตุ๊กตาดินเผา  
DSCF3514 เรือนเครื่องปั้นดินเผา  
DSCF3516 การแต่งสวนในบ้าน  
DSCF3535 บ้านดิน  
DSCF3578 ทางเข้าชมสวนตุ๊กตาดินเผา  
DSCF3606 ซุ้มกาแฟหอมกรุ่นอร่อยชื่นใจ  
DSCF3616 เจ้าของผู้ใจดียินดีสอนงานปั้นฟรีเป็นวิทยาทาน  
DSCF3582 ทางเข้าชมสวนตุ๊กตาดินเผา  
DSCF3584 เครื่องปั้นดินเผาหลากหลายแบบ  
DSCF3585 ศูนย์เรียนรู้บ้านดิน-ตู๊กตาดินเผา  
DSCF3602 เพื่อนสวนเกษตร  
DSCF3575 ซุ้มประตูด้านหน้า  
DSCF3576 ยินดีต้อนรับด้วยตุ๊กตาดินเผานานาชนิด  
DSCF3442 ม่านระย้าหลากสีในถ้ำน้ำ  
DSCF3446คล้ายรูปแมงกะพรุน  
DSCF3448เดินทางกลับลงจากเขา  
DSCF3456ถ่ายรูปที่ระลึกหน้าปากทางก่อนกลับที่พัก  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...