Album: ทำดี

ทำดี

อัปเดต 14 มิถุนายน 2008
ความฝันอันสูงสุด  
การสงเคราะหช่วยเหลือกัน 4 ประการได้แก่ การให้ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกัน การพูดถ้อยคำที่ทำให้เกิดความรักต่อกัน การประพฤติประโยชน์ช่วยเหลือ  
นิยามความดี จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...