Album: ทำบุญกฐินทานในครั้งนี้ (ขอให้รวยขอให้สวยขอให้ล่อทุกๆท่าน)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีไทย-กัมพูชา(เขมร) <br /> ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๕<br /> ทอด ณ วัดอุดมรุกขาราม(ดำนักธะนง) <br /> ตำบลขนาทะเติ่ง อำเภอบากาณ จังหวัดโพธิ์สัต ประเทศกัมพูชา <br /> ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีไทย - กัมพูชา เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ ศาลาซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติและทำบุญทั้งหลายต่างๆนานา พร้อมด้วย การปฏิบัติธรรมเพื่อดำรงกิจทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษา อันพร้อมให้เกิดประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมต่อไป จึงขอเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีกุศลจิตทั้งหลายร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหาสามัคคี ตามกำลังศรัทธาอันเป็นประเพณีดีงามของชาวพุทธเราและเป็นกุศลตามกาล <br /> กำหนดการทอดกฐินสามัคคี <br /> ☞ วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ปี มะโรง <br /> เวลา ๑๗.๐๐น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคล และ เทศอานิงสงฆ์กฐินหนึ่งกัณฑ์ <br /> ☞ วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๕ แรมขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปี มะโรง <br /> เวลา ๐๗. ๓๐น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ <br /> เวลา๑๑.๐๐น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ <br /> เวลา ๑๓.๐๐น. แห่องค์กฐินสามัคคีสามรอบพระอุโบสถ เข้าไปภายในอุโบสถ กล่าวคำถวายองค์กฐินทาน พระสงฆ์กล่าวคำอุบโหลกให้พรยาดน้ำอุทิศสวนบุญสวนกุศลทั่วทั้งจักรวาฬให้ได้จำแนกบุญทุกๆคนทั่วกันเทอญ...สาธุ.......สาธุ........สาธุ...... <br /> ด้วยเดชะพลานิสงส์นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวพึงประสบศิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล พิบูลพูนผลด้วยจตุพร มั่นคงสถาพรด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณธนสารสมบัติ และบริวารสมบัติ ทุกท่านทุกคนเทอญ.. ประสานงานได้ที่ 088-347-115-7 ต่อ 083-966-243-3 พระอาจารย์สุนทร สุวณฺณเถร <br /> หมายเหตุ ร่วมกองกฐินที่ วัดอัมพวโนทยารามตำบลโพนทองอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม (มีแจกวัตถุมงคลด้วยนะ)

ทำบุญกฐินทานในครั้งนี้ (ขอให้รวยขอให้สวยขอให้ล่อทุกๆท่าน)

อัปเดต 20 สิงหาคม 2012
ปูกระเบืองภายในศาลา  
พระเณรปักธงเตรียมงานทำบุญ๓  
ภาพในศาลาใหม่๑  
ภาพในศาลาใหม่๒  
พระเณรปักธงเตรียมงานทำบุญ๑  
พระเณรปักธงเตรียมงานทำบุญ๒  
พระปฏิบัติธรรม  
พระปฏิบัติธรรมฉันเพล  
ฉันข้าวในบาตร  
พระปฏิบัติธรรม สวดมนต์  
ที่นอนของพระปฏิบัติธรรม  
สาลาการเปรียญหลังเก่า  
สาลาการเปรียญหลังใหม่ภาพข้างใน  
ภาพสาลาการเปรียญเฉียง  
ภาพสาลาการเปรียญหลังใหม่  
สาลาการเปรียญหลังเก่า  
29032012041  
Loading Photos......
Loading Photos......
พระบุญทร
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีไทย-กัมพูชา(เขมร)
ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๕
ทอด ณ วัดอุดมรุกขาราม(ดำนักธะนง)
ตำบลขนาทะเติ่ง อำเภอบากาณ จังหวัดโพธิ์สัต ประเทศกัมพูชา
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีไทย - กัมพูชา เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ ศาลาซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติและทำบุญทั้งหลายต่างๆนานา พร้อมด้วย การปฏิบัติธรรมเพื่อดำรงกิจทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษา อันพร้อมให้เกิดประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมต่อไป จึงขอเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีกุศลจิตทั้งหลายร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหาสามัคคี ตามกำลังศรัทธาอันเป็นประเพณีดีงามของชาวพุทธเราและเป็นกุศลตามกาล
กำหนดการทอดกฐินสามัคคี
☞ วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ปี มะโรง
เวลา ๑๗.๐๐น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคล และ เทศอานิงสงฆ์กฐินหนึ่งกัณฑ์
☞ วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๕ แรมขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปี มะโรง
เวลา ๐๗. ๓๐น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา๑๑.๐๐น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐น. แห่องค์กฐินสามัคคีสามรอบพระอุโบสถ เข้าไปภายในอุโบสถ กล่าวคำถวายองค์กฐินทาน พระสงฆ์กล่าวคำอุบโหลกให้พรยาดน้ำอุทิศสวนบุญสวนกุศลทั่วทั้งจักรวาฬให้ได้จำแนกบุญทุกๆคนทั่วกันเทอญ...สาธุ.......สาธุ........สาธุ......
ด้วยเดชะพลานิสงส์นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวพึงประสบศิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล พิบูลพูนผลด้วยจตุพร มั่นคงสถาพรด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณธนสารสมบัติ และบริวารสมบัติ ทุกท่านทุกคนเทอญ.. ประสานงานได้ที่ 088-347-115-7 ต่อ 083-966-243-3 พระอาจารย์สุนทร สุวณฺณเถร
หมายเหตุ ร่วมกองกฐินที่ วัดอัมพวโนทยารามตำบลโพนทองอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม (มีแจกวัตถุมงคลด้วยนะ)

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...