Album: ทุกข์ เกิดจากอะไร แล้ว สุข เกิดจากอะไร

ใช้จิตดับทุกข์ และุสุข แล้วที่สุดแล้วเราจะได้รับอะไร และอะไรเป็นประโยชน์ <br /> <br /> และถ้าหากเรามีความต้องการเหล่านี้ ถือว่าเป็นกิเลส หรือไม่ ถ้าหากเป็นเส้นทางสู่ธรรมะ และเมื่อไรจะจบสิ้นเสียที่ สาธุ ขอคำอธิบายจากผู้รู้จริงครับ

ทุกข์ เกิดจากอะไร แล้ว สุข เกิดจากอะไร

อัปเดต 2 กันยายน 2010
16 20090331160114  
Loading Photos......
Loading Photos......
kritimate
ใช้จิตดับทุกข์ และุสุข แล้วที่สุดแล้วเราจะได้รับอะไร และอะไรเป็นประโยชน์

และถ้าหากเรามีความต้องการเหล่านี้ ถือว่าเป็นกิเลส หรือไม่ ถ้าหากเป็นเส้นทางสู่ธรรมะ และเมื่อไรจะจบสิ้นเสียที่ สาธุ ขอคำอธิบายจากผู้รู้จริงครับ

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...