Album: ธรรมจาก... พุทธโอษฐ์

“ความตายนี้ไม่เที่ยง”<br /> <br /> …นี้เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า...<br /> <br /> “ความแก่และความตายคือชราและมรณะ <br /> เป็นของไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่งแล้ว<br /> อาศัยกันและกันเกิดขึ้น <br /> แล้วมีความสิ้นไปเป็นธรรมดา <br /> มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา <br /> มีความจางคลายไปเป็นธรรมดา <br /> มีความดับลงไปเป็นธรรมดา <br /> เพราะไม่รู้ ตามลำดับ <br /> เพราะไม่แทงตลอดซึ่งธรรม<br /> ที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น <br /> นี่แหละจิตของหมู่สัตว์ <br /> จึงเป็นเหมือนกลุ่มของด้ายยุ่ง <br /> ยุ่งเหยิงเหมือนความยุ่ง<br /> เหมือนกลุ่มด้ายที่หนาแน่นไปด้วยปม <br /> พันกันยุ่งเหยิงเหมือนเชิงหญ้ามุนชะ<br /> และหญ้าปัพพะชะดังนี้ <br /> ย่อมไม่ล่วงพ้นสังสาระที่เป็น<br /> <br /> อบาย ทุคติ วินิบาต ไปได้”.

ธรรมจาก... พุทธโอษฐ์

อัปเดต 2 สิงหาคม 2016
902847 270624173106560 1427469761 o  
Loading Photos......
Loading Photos......
ปหานะ
“ความตายนี้ไม่เที่ยง”

…นี้เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า...

“ความแก่และความตายคือชราและมรณะ
เป็นของไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่งแล้ว
อาศัยกันและกันเกิดขึ้น
แล้วมีความสิ้นไปเป็นธรรมดา
มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
มีความจางคลายไปเป็นธรรมดา
มีความดับลงไปเป็นธรรมดา
เพราะไม่รู้ ตามลำดับ
เพราะไม่แทงตลอดซึ่งธรรม
ที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น
นี่แหละจิตของหมู่สัตว์
จึงเป็นเหมือนกลุ่มของด้ายยุ่ง
ยุ่งเหยิงเหมือนความยุ่ง
เหมือนกลุ่มด้ายที่หนาแน่นไปด้วยปม
พันกันยุ่งเหยิงเหมือนเชิงหญ้ามุนชะ
และหญ้าปัพพะชะดังนี้
ย่อมไม่ล่วงพ้นสังสาระที่เป็น

อบาย ทุคติ วินิบาต ไปได้”.

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...