Share this album with your friends.

ธรรมชาติมีทั้งดีและร้าย สวยงามและน่าชัง เราจะพบกับเขาได้ในรูปแบบใหนล้วนแล้วแต่มาจากการสั่งสมบุญบารมีของเราเอง

Loading...