Album: ธรรมะ-ใครลิขิตชีวิตเรา

ธรรมะ-ใครลิขิตชีวิตเรา <br /> -------------------------------------------------<br /> <br /> นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ<br /> ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น<br /> <br /> สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติการให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง<br /> กมฺมุนา วตฺตติ โลโก<br /> สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม <br /> จาก.. วาเสฏฺฐสูตร ม. มัชฌิมปัณณาสก์ ข้อ ๗๐๗<br /> <br /> ใครลิขิตชีวิตเรา <br /> ประณีต ก้องสมุทร <br /> <br /> ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ปราศจากเมฆหมอก<br /> ทุกสิ่งดูน่าเจริญตาเจริญใจ ลองมองออกไปรอบ ๆ ตัวเรา<br /> แสงแดดเรืองรองกระจายไปทั่ว ต้นไม้ไปหญ้าเขียวชะอุ่ม<br /> นกนานาชนิดส่งเสียงร้องเจื้อยแจ้ว บินถลาไปมาเพื่อหาอาหาร<br /> ผีเสื้อแสนสวยตัวเล็ก ๆ บินว่อนอยู่เหนือดอกไม้ที่แย้มบาน<br /> <br /> ในสายตาของชาวโลก ธรรมชาติเป็นสิ่งที่น่ารื่นรมย์<br /> แต่ในสายตาของนักธรรมะที่มีปัญญา <br /> เช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก<br /> ผู้ที่ดำเนินรอยตามพระองค์ หาได้เห็นเช่นนั้นไม่ <br /> ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรคงที่ ไม่ถาวรยั่งยืน <br /> เกิดแล้วก็ตาย มีแล้วก็กลับไม่มี<br /> <br /> พิจารณาให้ดี จะเห็นจริงตามท่าน<br /> วันเวลาผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ต้นไม้ใบหญ้าที่เขียวชะอุ่มไม่ช้าก็ร่วงหล่นแห้งเหี่ ยวตาย นกก็ดี ผีเสื้อก็ดี <br /> ล้วนแต่มีชีวิตอยู่ไม่นานแล้วก็ตาย แม้แต่ตัวเราเองก็ต้องตาย ทุกอย่างในโลกนี้ตกอยู่ในลักษณะนี้ คือ<br /> ต้องเปลี่ยนแปลงแตกสลายไปในที่สุด ถ้าเราไม่รู้จักดำเนินชีวิตของเราให้ถูกต้องแล้ว เราจะไม่พ้นไป<br /> จากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เลย<br /> <br /> พระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งปวง ล้วนแต่มองเห็นความจริงข้อนี้ ท่านจึงได้ดำเนินชีวิตของท่าน ไปตามทาง<br /> สายกลางอันประกอบด้วยองค์ ๘ ที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์ ๘ จนได้บรรลุคุณธรรมขั้นสูง เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า<br /> และพระอรหันตขีณาสพตามลำดับ ดับกิเลสและขันธ์ได้หมดสิ้นไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายอีก ต่อไป<br /> <br /> มีสักกี่คนที่ต้องการดำเนินรอยตามพระพุทธองค์ ส่วนมากยังรักที่จะเกิดอยู่ทั้งสิ้น แม้จะทุกข์บ้าง สุขบ้าง แต่ชีวิตก็<br /> ยังน่ารื่นรมย์ น่าอยู่ น่าทดลอง พระพุทธองค์มิได้ทรงสอนให้ทุกคนดำเนินรอยตามพระองค์แ ต่เพียงอย่างเดียว <br /> หากแต่ผู้ใดยังรักที่จะอยู่ในโลกนี้ พระองค์ก็ทรงสอนให้อยู่ในโลกนี้ด้วยความสุข แม้จะต้องตายและเกิดใหม่อีก <br /> ก็ให้เกิดในที่ดี มีความสุขสบาย มีรูปสวยรวยทรัพย์ เป็นต้น<br /> <br /> <br /> <br /> นั่นคือทรงสอนให้ละชั่วประพฤติดี เพราะถ้าประมาทพลาดพลั้ง ต้องตกไปเกิด

ธรรมะ-ใครลิขิตชีวิตเรา

อัปเดต 20 กันยายน 2008
candle  
candle  
Loading Photos......
Loading Photos......
terryh
ธรรมะ-ใครลิขิตชีวิตเรา
-------------------------------------------------

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติการให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง
กมฺมุนา วตฺตติ โลโก
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
จาก.. วาเสฏฺฐสูตร ม. มัชฌิมปัณณาสก์ ข้อ ๗๐๗

ใครลิขิตชีวิตเรา
ประณีต ก้องสมุทร

ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ปราศจากเมฆหมอก
ทุกสิ่งดูน่าเจริญตาเจริญใจ ลองมองออกไปรอบ ๆ ตัวเรา
แสงแดดเรืองรองกระจายไปทั่ว ต้นไม้ไปหญ้าเขียวชะอุ่ม
นกนานาชนิดส่งเสียงร้องเจื้อยแจ้ว บินถลาไปมาเพื่อหาอาหาร
ผีเสื้อแสนสวยตัวเล็ก ๆ บินว่อนอยู่เหนือดอกไม้ที่แย้มบาน

ในสายตาของชาวโลก ธรรมชาติเป็นสิ่งที่น่ารื่นรมย์
แต่ในสายตาของนักธรรมะที่มีปัญญา
เช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก
ผู้ที่ดำเนินรอยตามพระองค์ หาได้เห็นเช่นนั้นไม่
ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรคงที่ ไม่ถาวรยั่งยืน
เกิดแล้วก็ตาย มีแล้วก็กลับไม่มี

พิจารณาให้ดี จะเห็นจริงตามท่าน
วันเวลาผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ต้นไม้ใบหญ้าที่เขียวชะอุ่มไม่ช้าก็ร่วงหล่นแห้งเหี่ ยวตาย นกก็ดี ผีเสื้อก็ดี
ล้วนแต่มีชีวิตอยู่ไม่นานแล้วก็ตาย แม้แต่ตัวเราเองก็ต้องตาย ทุกอย่างในโลกนี้ตกอยู่ในลักษณะนี้ คือ
ต้องเปลี่ยนแปลงแตกสลายไปในที่สุด ถ้าเราไม่รู้จักดำเนินชีวิตของเราให้ถูกต้องแล้ว เราจะไม่พ้นไป
จากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เลย

พระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งปวง ล้วนแต่มองเห็นความจริงข้อนี้ ท่านจึงได้ดำเนินชีวิตของท่าน ไปตามทาง
สายกลางอันประกอบด้วยองค์ ๘ ที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์ ๘ จนได้บรรลุคุณธรรมขั้นสูง เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และพระอรหันตขีณาสพตามลำดับ ดับกิเลสและขันธ์ได้หมดสิ้นไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายอีก ต่อไป

มีสักกี่คนที่ต้องการดำเนินรอยตามพระพุทธองค์ ส่วนมากยังรักที่จะเกิดอยู่ทั้งสิ้น แม้จะทุกข์บ้าง สุขบ้าง แต่ชีวิตก็
ยังน่ารื่นรมย์ น่าอยู่ น่าทดลอง พระพุทธองค์มิได้ทรงสอนให้ทุกคนดำเนินรอยตามพระองค์แ ต่เพียงอย่างเดียว
หากแต่ผู้ใดยังรักที่จะอยู่ในโลกนี้ พระองค์ก็ทรงสอนให้อยู่ในโลกนี้ด้วยความสุข แม้จะต้องตายและเกิดใหม่อีก
ก็ให้เกิดในที่ดี มีความสุขสบาย มีรูปสวยรวยทรัพย์ เป็นต้นนั่นคือทรงสอนให้ละชั่วประพฤติดี เพราะถ้าประมาทพลาดพลั้ง ต้องตกไปเกิด

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...