Album: บรรรจุพระพุทธนิมิตฯ วัดโนนผึ้ง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 12/8/55

บรรรจุพระพุทธนิมิตฯ วัดโนนผึ้ง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 12/8/55

อัปเดต 12 สิงหาคม 2012
There is no photo in this album yet.

แชร์หน้านี้

Loading...