Album: บุญที่ฉันทำ

ผมทำบุญโดยการซ่อมพระพุทธรูป(พระประธาน)ที่ชำรุดคามวัดต่างๆ<br /> <br /> ถือโอกาสแนะนำตัวและเอาบุญมาฝากยังทุกๆท่านใที่นี้ได้ร่วมอนุโมทนา<br /> <br /> ในบุญในกุศลนี้ด้วยครับ

บุญที่ฉันทำ

อัปเดต 21 สิงหาคม 2009
พระพูทรูปลงสีก่อนปิดทอง วัดท่าคราวน้อย อ. เมือง จ. ลำปาง  
พระพุทธรูปหลังจากปิดทองคำเปลวแล้ว วัดท่าคราวน้อย อ.เมือง จ. ลำปาง  
พระพุทธรูปหลังจากซ่อมพระเนตรแล้วและปิดทองคำเปลวทั้งองค์ วัดท่าคราวน้อย อ. เมือง จ. ลำปาง  
พระพุทธรูปชำรุดหลังจากซ่อมพระเนตรและปิดทองคำเปลว วัดท่าคราวน้อย อ.เมือง จ. ลำปาง  
พระพุทธรูปก่อนปิดทอง วัดท่าคราวน้อย อ.เมือง จ. ลำปาง  
พระพุทธรูปชำรุดพระเนตรหลุดก่อนทำการบูรณะ วัดท่าคราวน้อย อ.เมือง จ. ลำปาง  
พระพุทธรูปชำรุดขณะทำการบูรณะพระเนตร วัดท่าคราวน้อย อ.เมือง จ.ลำปาง  
พระพุทธรูปชำรูดหลังจากบูรณะพระเนตรแล้ว วัดท่าคราวน้อย อ. เมือง จ.ลำปาง  
P8240666 2 เจ้าแม่กวนอิมก่อนทำการบูรณะ วัดดอกพร้าว เมือง ลำปาง  
P6090066 เจ้าแม่กวนอิมหลังจากทำการบูรณะแล้ว วัดดอกพร้าว เมือง ลำปาง  
P6042726 พระพุทธรูปหลังจากแต่งเสร็จแล้ว สำนักสงฆ์ประทีปแสงทอง อำเภอเถิน ลำปาง  
P5162621 พระพุทรูปที่ยังไม่ได้แต่งรายละเอียด สำนักสงฆ์ประทีปแสงทอง อำเภอเถิน ลำปาง  
DSCF2552 2 พระพุทธรูปหลังจากบูรณะแล้ว วัดด่านจำค่า เมืองลำปาง  
PB091092 พระพุทธรูปชำรุดที่พระเนตรด้านซ้ายก่อนบูรณะ วัดบ้านหาดเชี่ยว กิ่วลม ลำปาง  
PB091094 พระพุทธรูปหลังจากบูรณะแล้ว วัดบ้านหาดเชี่ยว กิ่วลม ลำปาง  
P9251421 พระพุทธรูปหลังจากบูรณะแล้ว วัดดอกพร้าว เมือง ลำปาง  
DSCF2297 2 พระพุทธรูปชำรุดก่อนบูรณะ วัดด่านจำค่า เมือง ลำปาง  
P2091520 ขณะบูรณะพระพุทธรูป  
P2052772 ปิดทองพระพุทธรูป  
P4211958 พระพุทธรูปชำรูดขณะทำการบูรณะ วัดพระบาท เมือง ลำปาง  
P42419841 พระพุทรูปหลังจากทำการบูรณะแล้ว วัดพระบาท เมือง ลำปาง  
P8250682 พระพุทธรูปชำรุดก่อนบูรณะ วัดดอกพร้าว เมือง ลำปาง  
P2081506 พระพุทธรูปชำรุดที่พระพักตรด้านขวาและพระเนตรด้านซ้าย ก่อนทำการบูรณะ  
P2111530 พระพุทธรูปหลังจากบูรณะที่พระพักตรด้านขวาและพระเนตร ด้านซ้ายแล้ว  
Loading Photos......
Loading Photos......
potesiri1
ผมทำบุญโดยการซ่อมพระพุทธรูป(พระประธาน)ที่ชำรุดคามวัดต่างๆ

ถือโอกาสแนะนำตัวและเอาบุญมาฝากยังทุกๆท่านใที่นี้ได้ร่วมอนุโมทนา

ในบุญในกุศลนี้ด้วยครับ

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...