Album: ประธานกลุ่ม

พระอาจารย์เอนก อัตถทัสสโน

ประธานกลุ่ม

อัปเดต 21 พฤศจิกายน 2011
ตราสัญลักษณ์โครงการธุดงควัตร  
โครงการบูรณะซ่อมแซมพระพุทธรูปปางมารวิชัย อายุ 202 ปี ยอดพระเกตุเป็นทองคำแท้ ปัจจุบันได้ถูกขโมย เมื่อลงรักปิดทองแล้วจะขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุโบราณของชาติ  
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการธุดงควัตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2554  
ทุนนิธิ อัตถทัสสโนภิกขุ ทุนการศึกษา ทุนช่วยเหลือเด็กติดเชื้อเอชไอวี ทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้พิการ ทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทุนเล่าเรียนพระสง  
Loading Photos......
Loading Photos......
อร่าม99
พระอาจารย์เอนก อัตถทัสสโน

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...