Album: ปัจจุบันธรรม อัตตาหิ อัตตาโนนาโถ

เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องปกติ ที่มีมานานแล้ว อย่ากลัว อย่าตื่นเต้น มันเป็นเรื่องธรรมชาติ<br /> ที่มนุษย์ทุกคนหนีไม่พ้น ไม่ว่าชนชาติใดล้วนคืนสู่ธรรมชาติเดิม ดิน น้ำ ไฟ ลม ในเมื่อเรา และท่านทั้งหลาย เกิดตายๆมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้ว จะมัวรออะไรอยู่ครับ ในเมื่อเรา ท่าน ทั้งหลายได้รู้ ได้ยินได้ฟังมาแล้ว กว่า 2500 กว่าปีมาแล้ว คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และพระสาวกทั้งหลายที่คอยประกาศพระศาสนามานานมากแล้ว จะมัวรออะไรกันอยู่เหรอ เร่งเข้าไป เอาให้จริง อย่ากลัวตายไม่งั้นจะโดนกิเลสเหยียบหัวเอา เกิด ตายๆเป็นวัฎฎะสงสารอยู่แบบนี้แหละ พิจารณาเอาสิ ทำให้ถึงใจ ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ปิดอบายภูมิซะ จะได้ไม่ตกนรกอีก เกิดอีกอย่างมากแค่ 7 ชาติหรือเอาให้จบในชาตินี้เลย เกิดก็ทุกข์ ในโลกนี้มีใครบ้างที่เกิดมาแล้วไม่ทุกข์ (ยกเว้นพระอรหัน) เฮ็ดเอาเด้อ..บ่ มีใครช่วยได้เน้อ สู้ๆๆ พุทโธๆๆๆเรื่อยๆพุทโธจนตายเน้อ

ปัจจุบันธรรม อัตตาหิ อัตตาโนนาโถ

อัปเดต 5 ธันวาคม 2017 - Taken at พุทธสถานบารมีอตุโลธรรม สุรินทร์
164823  
164824  
164825  
164826  
164827  
164828  
164829  
164830  
164831  
164832  
164833  
164834  
Loading Photos......
Loading Photos......
ธรรมทาน ชิดชอบ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องปกติ ที่มีมานานแล้ว อย่ากลัว อย่าตื่นเต้น มันเป็นเรื่องธรรมชาติ
ที่มนุษย์ทุกคนหนีไม่พ้น ไม่ว่าชนชาติใดล้วนคืนสู่ธรรมชาติเดิม ดิน น้ำ ไฟ ลม ในเมื่อเรา และท่านทั้งหลาย เกิดตายๆมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้ว จะมัวรออะไรอยู่ครับ ในเมื่อเรา ท่าน ทั้งหลายได้รู้ ได้ยินได้ฟังมาแล้ว กว่า 2500 กว่าปีมาแล้ว คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และพระสาวกทั้งหลายที่คอยประกาศพระศาสนามานานมากแล้ว จะมัวรออะไรกันอยู่เหรอ เร่งเข้าไป เอาให้จริง อย่ากลัวตายไม่งั้นจะโดนกิเลสเหยียบหัวเอา เกิด ตายๆเป็นวัฎฎะสงสารอยู่แบบนี้แหละ พิจารณาเอาสิ ทำให้ถึงใจ ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ปิดอบายภูมิซะ จะได้ไม่ตกนรกอีก เกิดอีกอย่างมากแค่ 7 ชาติหรือเอาให้จบในชาตินี้เลย เกิดก็ทุกข์ ในโลกนี้มีใครบ้างที่เกิดมาแล้วไม่ทุกข์ (ยกเว้นพระอรหัน) เฮ็ดเอาเด้อ..บ่ มีใครช่วยได้เน้อ สู้ๆๆ พุทโธๆๆๆเรื่อยๆพุทโธจนตายเน้อ
Taken at พุทธสถานบารมีอตุโลธรรม สุรินทร์

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...