Share this album with your friends.

สวัสดีครับ ตัวผมนั้นฝันเห็นพยายมมาแล้วหลายครั้ง มีอยู่ครั้งหนึ่ง ผมฝันว่าผมนั่งสมาธิ แล้วจิตก็วืบลงไปในยมโลก ท่านพยายมบอกว่า ให้ไปเอาชีวิต นาย g นามสกุล l (ชื่อสมมุติ) มาให้หน่อย ผมก้อปฏิบัติตามคำสั่งของท่านโดยใช้โซ่ล่ามวิญญาณ แล้วก็นำดวงวิญญาณมาให้ท่านพยายมใต่รสวน แล้วก้อมีอยู่ครั้งหนึ่ง ท่านพยายมบอกว่าจะให้ผมไปทำงานในนรก ผมก็ลงไปกลับท่าน ท่านมีอาหาร ผลหมากรากไม้ ให้ผมทาน อย่างสุขสบาย แล้วบอกว่า นี่คือบุญกุศล ที่ผมเคยทำไว้ ทันใดนั้น ผมก็หวนคิดถึงครอบครัว บอกท่านพยายมว่า ผมยังมีพ่อแม่ที่ผมต้องเลี้ยงดูท่านเมื่อแก่ชรา ยังต้องมีงานทำ ยางต้องมีครอบครัว ผมยังเด็กอยู่ ขอให้ผมได้กลับขึ้นไปบนโลกมนุษย์เถิด เมื่อผมแก่ชรา หมดอายุไข ค่อยนำผมไปทำงาน ปล่อยผมไปเถิด ท่านพยายมบอกว่า เจ้าจงขึ้นไปบนโลกมนุษย์เถิด ผมก้ตื่น

Loading...