Album: ฝันว่าพระป่ารูปหนึ่งมาสอนสมาธิในฝัน หมายความว่าอะไรคะ

ฝันว่าพระรูปหนึ่งท่านมาบอกว่า เวลาทำสมาธิให้ทำ อานาปานสตินะ เวลาลมหายใจเข้าก็ให้รู้ว่า ลมหายใจเข้า ฝันอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรคะ ก่อนหน้านั้นเคยฝันเห็นท่านพุทธทาส 3 ครั้ง เคยฝันเห็นพระพุทธเจ้าและอัครสาวก 3 ครั้งเหมือนกัน มีกัลยณมิตรและพระวัดป่าเคยบอกว่า เรามีจริตไปทางอานาปานสติและพุทธานุสสติ

ฝันว่าพระป่ารูปหนึ่งมาสอนสมาธิในฝัน หมายความว่าอะไรคะ

อัปเดต 20 มกราคม 2013
There is no photo in this album yet.
Rosea
ฝันว่าพระรูปหนึ่งท่านมาบอกว่า เวลาทำสมาธิให้ทำ อานาปานสตินะ เวลาลมหายใจเข้าก็ให้รู้ว่า ลมหายใจเข้า ฝันอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรคะ ก่อนหน้านั้นเคยฝันเห็นท่านพุทธทาส 3 ครั้ง เคยฝันเห็นพระพุทธเจ้าและอัครสาวก 3 ครั้งเหมือนกัน มีกัลยณมิตรและพระวัดป่าเคยบอกว่า เรามีจริตไปทางอานาปานสติและพุทธานุสสติ

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...