Album: * พรหมวิหารอยู่ขั้นไหน*~*ถ้าศีลไม่มีในใจก็ยังไม่เข้าใจพรหมวิหาร!(ขออนุญาตินำมาเผยแผ่)

* พรหมวิหารอยู่ขั้นไหน*~*ถ้าศีลไม่มีในใจก็ยังไม่เข้าใจพรหมวิหาร!(ขออนุญาตินำมาเผยแผ่)

อัปเดต 4 กุมภาพันธ์ 2018
164960  
164961  
164962  
164957  
Loading Photos......
Loading Photos......
 1. Khobkhoon
  Khobkhoon
  การเกิด (พรหมวิหาร4+ศีล)
  1.อุเบกขาหรือวางเฉย(4)้
  2.มุทิตา(3)
  3.กรุณา(2)
  4.เมตตา(1)ตามลำดับ
  *คำถาม? อะไรอยู่แรก และ อะไรอยู่อันดับสุดท้าย/1-4 คนธรรมดา (4)-(1)ผู้ไม่ธรรมดา
  *ความสงสัยตามมาเอะ! ทำไมเรียงไม่ตรงกัน
  ตอบ 1-4 เรียงตามหนังสือ ย้ำเรียงตามหนังสือ (4)-(1) ปฏิบัติ สิจะเข้าใจ จะเข้าใจ ปฏิบัติสิจะเข้าใจ (หมายเหตุ : ก่อนจะมี(4)-(1) ได้ ต้องผ่าน 1-4 มาก่อน)
 2. Khobkhoon
  Khobkhoon
  สมถะ คือ ความเป็นเลิศ
  สันโดษ คือ ความเป็นเลิศ
  ....ฯลฯ

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...