Album: พระกรรมฐาน

นะโมฯ สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ<br /> พระสงฆ์สาวกของ พระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว<br /> ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์<br /> <br /> กราบน้อมนมัสการ ครูบาอาจารย์ พระอริยสงฆ์เจ้า<br /> <br /> สาธุ สาธุ สาธุ

พระกรรมฐาน

อัปเดต 9 สิงหาคม 2010
หลวงปู่ตื้อ1  
หลวงปู่ฝั้น2  
Picreply2 213704  
กรรมฐาน1  
ลป.ผ่าน2  
พระกรรมฐาน  
พระอาจารย์เปลี่ยน3  
พระอาจารย์เปลี่ยน4  
ลป.บุญหนา2  
ลพ.ประสิทธิ์1  
ลพ.ประสิทธิ์2  
พระอาจารย์เปลี่ยน1  
Loading Photos......
Loading Photos......
tuaang
นะโมฯ สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ
พระสงฆ์สาวกของ พระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

กราบน้อมนมัสการ ครูบาอาจารย์ พระอริยสงฆ์เจ้า

สาธุ สาธุ สาธุ

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...