Share this album with your friends.

พระจี้กง 濟公 หรือ พระเต้าจี้ฉานซือ 道济禅师, 道濟禪師 หรือพระจี้กงหัวฝัว 济公活佛, 濟公活佛 หรือ หัวฝัวซือจวิน เป็นพระสงฆ์ฝ่ายพุทธศาสนามหายานที่มีชื่อเสียงองค์หนึ่งสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ พระจี้กง เดิมเป็นคนตระกูลแซ่หลี่ ชื่อ เซ่ยเอวี๋ยน บางครั้งเรียก หูอิน หรือฝางเอวี๋ยน หลี่เซ่ยเอวี๋ยน 李修元 ถือกำเนิดจากครอบครัวขุนนางนายทหารคือ หลี่เหมาชุน เขาเกิดในช่วงที่บิดามารดามีอายุมากแล้วและคิดว่าคงจะไม่มีบุตรอีก ถือกำเนิดในปีพ.ศ.๑๖๗๓ ตรงกับรัชสมัยฮ่องเต้ซ่งเกาจง(จ้าวโก้ว) ผู้เป็นปฐมราชวงศ์ซ่งใต้ในปีจิ้งเอี๋ยนที่๔

Loading...