Album: พระบรมธาตุและครูบาอาจารย์

พระบรมธาตุและครูบาอาจารย์

อัปเดต 18 ตุลาคม 2008
P1014399  
412576 3144786141425 1318149757 3083128 1364030779 o  
414387 3144777541210 1318149757 3083121 1293314922 o  
330513 3144776181176 1318149757 3083120 1662575874 o (1)  
340451 3144780901294 1318149757 3083123 1631065508 o  
341153 3144784461383 1318149757 3083126 1891699918 o  
326204 3144788981496 1318149757 3083132 993202280 o (1)  
328099 3144779261253 1318149757 3083122 1586912345 o  
329983 3144781701314 1318149757 3083124 1616774249 o  
เกศาครูบาพรหมจักรสังวร  
เกศาหลวงตามหาบัว  
เกศาหลวงตามหาบัวชุดเก่าเก็บ  
เกศาพระวัน อุตตโม  
อัฐิหลวงปู่ดูลย์ อตุโล  
อัฐิหลวงปู่แฟบ สุภัทโท  
หลวงพ่อสร้อย วิจาโร วัดเขาแก้ว ต.ต  
แผ่นผับคร..  
%CB%C5%C7%A7%BB%D9%E8%A4%D3%A4%D0%B9%D4%A7%20%A8%D8%C5%C1%B3%D5  
%CB%C5%C7%A7%BB%D9%E8%A2%D2%C7  
ครูบาชุ่ม โพธิโก  
หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล  
หลวงปู่สิงค์ ขันตยาโม  
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  
หลวงปู่บุดดา ถาวโร  
หลวงปู่ชื้น พุทธสโร  
หลวงปู่เหรียญ วลาโภ  
%2810%E0%B9%83%E0%B8%9A%29%20%28Medium%29  
พระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จองค์ปฐม  
พระราชพรหมยาน ไพศาลภาวนานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เมื่อปี 2520  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...