Album: พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ

การถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ

อัปเดต 24 กุมภาพันธ์ 2011
ถวายโหลแก้ว พาน และพวงมาลัยพลาสติกบรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์กอง ฐิตฺตธมฺโม สำนักสงฆ์สวนธรรมกิจ จังหวัดระนอง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554  
ถวายพระธาตุพระสีวลี วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ (ครั้งที่ 2) พระอาจารย์ประจักษ์ ภูริปญฺโญ วัดสัมพันธวงศ์ (วัดเกาะ) เยาวราช กรุงเทพมหานคร รับถวาย  
ถวายพระบรมสารีริกธาตุ 199 พระองค์ และพระธาตุพระสีวลี 2 องค์ วัดราชกรูดล่าง รับถวายโดยพระอธิการเปีย อาภาธโร เจ้าอาวาสวัดราชกรูดล่าง เมื่อ 12 กันยายน 25  
ถวายพระบรมสารีริกธาตุ 199 พระองค์ สำนักสงฆ์มงคลนิมิต รับถวายโดย พระอาจารย์อนุสรณ์ ปสนฺนจิตฺโต เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2554  
ถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระสีวลีบรรจุพระเจดีย์ วัดป่าดงเย็น หนองแซง หันคา ชัยนาท รับถวายโดย พระอาจารย์สมยศ อจโล ประธานสงฆ์วัดป่าดงเย็น 22 พฤศจิ  
ถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระสีวลี ที่พักสงฆ์หาดจิก กระบุรี ระนอง รับถวายโดย พระอาจารย์อ๊อด สุมงฺคโล หัวหน้าที่พักสงฆ์หาดจิก 30 มกราคม 2554  
ถวายพระบรมสารีริกธาตุแด่พระอาจารย์สมศรี สมลาโภ เลขานุการเจ้าคณะตำบลหงาว วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง 30 มกราคม 2554  
Loading Photos......
Loading Photos......
anirut263
การถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...