Album: พระประธานแห่งคณะอนันตจักรวาล

เหตุที่ให้นามว่า &quot;พระประธานแห่งคณะอนันตจักรวาล&quot; เพราะเป็นพระประธานที่ไม่ได้มีเจ้าภาพใหญ่เป็นเฉพาะเจาะจง หากแต่เป็นพระพุทธบารมีที่ทรงโปรดให้เราชาวพุทธทั้งหลายผู้มีศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาได้ประจักษ์แจ้งแก่ใจในอันที่จะได้เป็นเจ้าภาพร่วมกัน ด้วยการสมทบปัจจัยคนละเล็กคนละน้อย กุศลอันยิ่งนี้ก็สามารถสำเร็จลงได้ภายในเวลาอันสั้น <br /> <br /> สามัคคีคือพลัง<br /> <br /> สาธุ สาธุ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกรูปทุกนามที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้

พระประธานแห่งคณะอนันตจักรวาล

อัปเดต 14 กุมภาพันธ์ 2011
DSC09628  
DSC09622  
DSC09623  
DSC09624  
DSC09625  
DSC09627  
DSC09609  
DSC09608  
DSC09610  
DSC09621  
DSC09607  
DSC09599  
DSC09601  
DSC09603  
DSC09604  
DSC09605  
DSC09595  
DSC09585  
DSC09596  
DSC09598  
DSC09593  
DSC09587  
DSC09588  
DSC09590  
DSC09591  
DSC09592  
DSC09582  
DSC09584  
DSC09585  
DSC09586  
DSC09615  
DSC09618  
DSC09616  
DSC09612  
DSC09614  
DSC09617  
DSC09634  
DSC09586  
DSC09619  
DSC09620  
Loading Photos......
Loading Photos......
anand
เหตุที่ให้นามว่า "พระประธานแห่งคณะอนันตจักรวาล" เพราะเป็นพระประธานที่ไม่ได้มีเจ้าภาพใหญ่เป็นเฉพาะเจาะจง หากแต่เป็นพระพุทธบารมีที่ทรงโปรดให้เราชาวพุทธทั้งหลายผู้มีศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาได้ประจักษ์แจ้งแก่ใจในอันที่จะได้เป็นเจ้าภาพร่วมกัน ด้วยการสมทบปัจจัยคนละเล็กคนละน้อย กุศลอันยิ่งนี้ก็สามารถสำเร็จลงได้ภายในเวลาอันสั้น

สามัคคีคือพลัง

สาธุ สาธุ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกรูปทุกนามที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...