Album: พระพิฆเณศจตุรถี

งานคเณศจตุรถี๕๓ จ.นครสวรรค์โดยพุทธเทวสถาน บ้านเอกอัมพร วันที่๑๒กันยายน๒๕๕๓นี้ เชิญร่วมชมขบวนแห่และนำองค์พระพิฆเณศสูง๒.๕๐เมตรลอยลงสู่แม่น้ำที่บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยา โดยคณะพราหมณ์จากวัดเทพมณเฑียร กรุงเทพฯ งานนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่๑๑กันยายนนี้ เปิดให้ผู้คนเข้าสักการะพระพิฆเณศองค์ใหญ่ประธานในพิธีณ.บริเวณปรัมพิธีริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมพิธีลอยพระเคราะห์ฝากกับองค์พระพิฆเณศกลับสู่สรวงสวรรค์ ตั้งแต่ช่วงสายๆเป็นต้นไปจนถึง๒๔.๐๐น.จะอัญเชิญท่านกลับยังไปเทวสถาน เพื่อนำพระองค์ท่านร่วมขบวนแห่รอบเมืองในเช้าวันที่๑๒กันยายน แล้วจะอัญเชิญท่านลอยลงสู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาส่งเสด็จกลับประมาณ๑๙.๐๐น.ด้วยพลุไฟอันสวยงามจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่ใกล้เคียงได้มีโอกาสมาร่วมงานอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนี้พร้อมกัน

พระพิฆเณศจตุรถี

อัปเดต 19 สิงหาคม 2010
IMG 0869  
IMG 0856  
IMG 1020  
IMG 0847  
IMG 0803  
IMG 0820  
IMG 5358  
IMG 1048  
IMG 5358  
Loading Photos......
Loading Photos......
ราชสีหกุล
งานคเณศจตุรถี๕๓ จ.นครสวรรค์โดยพุทธเทวสถาน บ้านเอกอัมพร วันที่๑๒กันยายน๒๕๕๓นี้ เชิญร่วมชมขบวนแห่และนำองค์พระพิฆเณศสูง๒.๕๐เมตรลอยลงสู่แม่น้ำที่บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยา โดยคณะพราหมณ์จากวัดเทพมณเฑียร กรุงเทพฯ งานนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่๑๑กันยายนนี้ เปิดให้ผู้คนเข้าสักการะพระพิฆเณศองค์ใหญ่ประธานในพิธีณ.บริเวณปรัมพิธีริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมพิธีลอยพระเคราะห์ฝากกับองค์พระพิฆเณศกลับสู่สรวงสวรรค์ ตั้งแต่ช่วงสายๆเป็นต้นไปจนถึง๒๔.๐๐น.จะอัญเชิญท่านกลับยังไปเทวสถาน เพื่อนำพระองค์ท่านร่วมขบวนแห่รอบเมืองในเช้าวันที่๑๒กันยายน แล้วจะอัญเชิญท่านลอยลงสู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาส่งเสด็จกลับประมาณ๑๙.๐๐น.ด้วยพลุไฟอันสวยงามจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่ใกล้เคียงได้มีโอกาสมาร่วมงานอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนี้พร้อมกัน

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...