Share this album with your friends.

ใครก็ตามที่ลักลอบขุด ผู้นั้นไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน ครั้งก่อนมีผู้ลักลอบขุดบริเวณเจดี วัดมหาธาตุ เราก็ต้องเกิดมาเพื่อเอาของเราคืน พระคู่กายนี้ เจ้าของได้เห็นแสงสีขาวพุ่งไปทางหุบเขา จากนั้นก็ได้พบกับพระพุทธรูปห้อยคอ องนี้ น่าแปลกใจตรงพระองนี้คล้ายคลึงกับผู้ที่เจอมาก คนที่ไม่รู้จักมองพระองค์นี้แบบไหน จะมองบุรุษผู้ที่เจอแบบนั้นเช่นกัน มองว่าดีก็ดีไป แต่ถ้าใครไม่รู้จักมองว่าไม่ดี คนๆนั้นก็จะมองบุรุษเจ้าของพระนี้ว่าเป็นคนเลว เหมือนเป็นของคู่กันมา อัศจรรย์เนื้อคู่คู่กายมาพบกันอีกครั้ง ซึ่งของดีเหล่านี้มีอยู่อีกมาก และผุดขึ้นมาให้เราพบเจอเอง ไม่ต้องไปขุดหรือเสาะหาที่ใด

Loading...