Album: พระพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงห้ามธิดามาร

พระพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงห้ามธิดามาร

อัปเดต 18 พฤศจิกายน 2012
พระพุทธเจ้าทรงตรัสห้ามธิดาพญามาร01  
พระพุทธเจ้าทรงตรัสห้ามธิดาพญามาร02  
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม01  
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม02  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...