Album: พระราชวังจันทน์ ยามเย็น แดดร่ม ลมตก

พระราชวังจันทน์ ยามเย็น แดดร่ม ลมตก

อัปเดต 1 กุมภาพันธ์ 2009
กำลังบูรณะ  
หนึ่งในสัญลักษณ์ คือ ไก่ชน (เพื่อบ้านเพื่อเมืองไทย)  
อีกมุมหนึ่งของศาลสมเด็จ  
อัสดง ณ.วังจันทน์  
เหลือง หางขาว  
บายศรีที่มีคนนำมาถวาย  
27 re  
พระพุทธวิโมกข์ ใต้ต้นโพธิ์ ระยะไกล  
พระพุทธวิโมกข์ ใต้ต้นโพธิ์  
พระพุทธวิโมกข์ ใต้ต้นโพธิ์  
อีกมุมหนึ่งของศาลสมเด็จ (ด้านหลัง)  
อีกด้านของศาลสมเด็จ  
บริเวณที่เป็นพระราชวังจันทน์เดิม กำลังได้รับการบูรณะ  
กำลังบูรณะ  
กำลังบูรณะ  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...