Album: พระอะไรครับช่วยบอกหน่อย

ผมเคยไปถามพวกที่ ขายพระมาแล้วแต่เขาก็ไม่รู้ <br /> ผมห้อยมาตั้งแต่เด็ก ตอนนี้ผมอายุ 20 แล้ว <br /> ดั้งนั้นผมเลยคิดว่าพระเครื่องนี้น่าจะมีอายุเกิน 20 ปี

พระอะไรครับช่วยบอกหน่อย

อัปเดต 21 มิถุนายน 2010
There is no photo in this album yet.
mustard555
ผมเคยไปถามพวกที่ ขายพระมาแล้วแต่เขาก็ไม่รู้
ผมห้อยมาตั้งแต่เด็ก ตอนนี้ผมอายุ 20 แล้ว
ดั้งนั้นผมเลยคิดว่าพระเครื่องนี้น่าจะมีอายุเกิน 20 ปี

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...