Share this album with your friends.

ตอนนี้ผมก็มีพระเครื่องที่เก็บสะสมไว้ หลายองค์ จึงอยากเอามาให้เพื่อนๆพี่ที่พอรู้ เข้ามาวิจารณ์หรือชี้แนะกันได้ครับ แค่ส่วนนึงครับจะลงไปเรื่อยๆ

Loading...