Album: พระแก้วคริสตัลตันองค์แรก ๆ ที่สร้างสำเร็จถวายไว้ในพระพุทธศาสนา

พระแก้วคริสตัลหน้าตัก 9 นิ้ว สร้างเนื้อแก้วตัน ๆ ซึ่งยากมาก ภาพนี้เป็นองค์แรก ๆ ที่สร้างสำเร็จและได้ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเรียบร้อยแล้ว

พระแก้วคริสตัลตันองค์แรก ๆ ที่สร้างสำเร็จถวายไว้ในพระพุทธศาสนา

อัปเดต 4 พฤษภาคม 2013
มุมตรงด้านหน้า เป็นมุมที่สวยอีกมุมหนึ่ง การถ่ายภาพครั้งนี้ใช้หลอดสปอตไล้ท์ชนิด Par 30 Alu Superstar 64841 SP 230 Volt E27/ES Spot 10 ํ 75 Watts ของ Os  
พระแก้วคริสตัลตัน ๆ หน้าตัก 9 นิ้วองค์แรก ๆ ของโลกที่ผมสร้างสำเร็จ จากการสร้างรวมเวลานานประมาณ 5 ปี ได้ถวายไว้แล้วในพระพุทธศาสนา วัดศรีโสดาโดยพระเทพ  
พระภิกษุรูปที่ท่านกำลังกุมใบหน้า ท่านบอกว่า ท่านท้าวสักกะเทวราชมาร่วมอนุโมทนาทำให้ท่านมีอาการซาบซ่าไปทั้งตัว  
พระภิกษุอีกรูปหนึ่งช่วยถ่ายภาพไว้ให้ องค์นี้ได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีโสดา เชียงใหม่  
พระแก้วที่หล่อด้วยฝีมือมนุษย์องค์แรกของโลกที่สร้างได้ใหญ่ที่สุดคือหน้าตัก 9 นิ้ว ก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีใครสร้างได้ใหญ่เท่านี้มาก่อน ยิ่งหล่อได้ด้วยแ  
มุมด้านข้างเอียงเล็กน้อย เป็นมุมที่สวยที่สุด การถ่ายภาพครั้งนี้ใช้หลอดสปอตไล้ท์ชนิด Par 30 Alu Superstar 64841 SP 230 Volt E27/ES Spot 10 ํ 75 Watts ข  
Loading Photos......
Loading Photos......
glassbuddha2009
พระแก้วคริสตัลหน้าตัก 9 นิ้ว สร้างเนื้อแก้วตัน ๆ ซึ่งยากมาก ภาพนี้เป็นองค์แรก ๆ ที่สร้างสำเร็จและได้ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเรียบร้อยแล้ว

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...