Album: พระ

พระ

อัปเดต 20 มิถุนายน 2024
หลวงพ่อดิ่ง คังคสุวัณโณ  
พระครูสิทธิสารคุณ (จาด คงฺคสโร)  
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม  
หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี  
หลวงพ่อสาย วัดจันทร์เจริญสุข หรือ พระครูสมุทรมงคล (สุมังคโล) วัดจันทร์เจริญสุข  
หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม  
พระครูบาอินทร ปัญญาวัฑฒโน  
หลวงปู่ลี กุสลธโร  
หลวงปู่เย็น ทานรโต วัดสระเปรียญ (วัดการเปรียญ) ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท  
หลวงปู่ผาด ฐิติปญฺโญ วัดบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  
หลวงพ่อเมี้ยน พุทฺธสิริ วัดโพธิ์กบเจา อยุธยา  
หลวงปู่เส่ง โสภโณ วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ  
หลวงปู่เคน เขมาสโย วัดป่าหนองหว้า บ้านหนองหว้า ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร  
หลวงปู่ผั่น ปาเรสโก วัดป่าหนองไคร้  
หลวงพ่อสาย สุกกปุณโณ วัดหนองสองห้อง  
หลวงพ่อกลั่น ธัมมโชติ วัดพระญาติการาม จ.พระนครศรีอยุธยา  
หลวงพ่อเสือ วัดไผ่สามกอ  
หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ  
พระครูสุนทรธรรมวิมล (ทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร)  
หลวงพ่อสิงห์ ฐิตสัจโจ วัดไผ่เหลือง  
พระอาจารย์ปริญญา (กลาง) ธีรปัญโญ  
หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย วัดพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร  
หลวงปู่พันธ์ อินทรวังโส  
หลวงปู่กินรี จันทิโย วัดกัณตศิลาวาส นครพนม  
หลวงปู่กูด รักขิตสีโล วัดป่าศิลาอาสน์ อ.เมือง จ.ยโสธร  
หลวงปู่เสน ปัญญาธโร วัดป่าหนองแซง ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี  
หลวงพ่อขอม อนิโช วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  
หลวงปู่ทองมา ถาวโร วัดสว่างท่าสี อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  
หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย  
หลวงปู่เชื่อม ชุตินธโร วัดโตเขาทองพุทธาราม  
หลวงพ่อเป้า เขมกาโม วัดถ้ำพรสวรรค์  
หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู  
หลวงพ่อสงฆ์ จนฺทสโร  
หลวงพ่อเกษม เขมโก - สำนักสุสานไตรลักษณ์ ลำปาง  
หลวงพ่อสุทัศน์ โกสโล วัดกระโจมทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  
หลวงปู่พระมหาโส กัสสโป วัดคำแคนเหนือ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  
หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  
หลวงปู่ลี ถาวโร วัดป่าหนองทับเรือ  
ท่านพ่อสุ่น ธมฺมสุวณฺโณ วัดปากน้ำแหลมสิงห์  
หลวงพ่อทบ ธัมมปัญโญ วัดพระพุทธบาทชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...