Album: พระ

พระ

อัปเดต 23 มกราคม 2022 at 03:46
พระสุธีปริยัตยาภรณ์ (เจ้าคุณพร้อม กนฺตสีโล ป.ธ.๗)  
หลวงปู่สีโห เขมโก  
พระภาวนาโกศลเถร (เอี่ยม สุวณฺณสโร)  
หลวงปู่เขี่ยม โสรโย  
พระครูอนุสนธิ์ศาสนกิจ (วิชัยยะ สิริวฺชโย) ครูบาวัดไม้ฮุง  
หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์  
Shohaku Okumura Roshi  
หลวงตาผนึก สิริมฺงคโล  
หลวงปู่ทองพูน เขมเปโม  
หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท  
หลวงพ่อชอุ้ม กตสาโร วัดตะเคียนเลื่อน  
หลวงพ่อคง สุวัณโณ  
หลวงปู่คร่ำ ยโสธโร  
หลวงพ่อชม อนังคโณ วัดทุ่งยาว  
หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร  
หลวงพ่อสาคร มนุญโญวัดหนองกรับ จ.ระยอง  
หลวงปู่ยิ้ม จันทโชติ วัดหนองบัว จ.กาญจนบุรี  
หลวงปู่พัน ฐิตธัมโม วัดป่าสันติธรรม (วัดป่าน้ำภู)  
หลวงปู่วัง ฐิติสาโร วัดถ้ำชัยมงคล (ภูลังกา)  
พระมหาธเนศร์ ฐานรโต  
หลวงปู่หลอด ปโมทิโต วัดใหม่เสนานิคม  
หลวงปู่คำดี ปภาโส  
หลวงปู่แย้ม ปิยวัณโณ วัดตะเคียน  
หลวงปู่ดี ฉันโน  
หลวงปู่กินรี จันทิโย  
พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท  
หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ วัดบางคลาน (วัดหิรัญญาราม) จ.พิจิตร  
พระครูพิศิษฐ์อรรถการ (คล้าย จนฺทสุวณฺโณ)  
หลวงปู่ใจ อินทสุวัณโณ  
หลวงปู่ทอง อายะนะ  
หลวงปู่จาม มหาปุญโญ  
หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต  
หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด  
พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม  
หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ  
หลวงปู่วิไลย์ เขมิโย วัดถ้ำพญาช้างเผือก  
หลวงพ่อวงศ์ วัดบ้านค่าย จังหวัดระยอง  
หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป  
หลวงปู่โทน กนฺตสีโล  
หลวงปู่ทองบัว ตันติกโร  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...