Album: พระ

พระ

อัปเดต 9 พฤษภาคม 2023
หลวงปู่พระมหาโส กัสสโป วัดคำแคนเหนือ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  
หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  
หลวงปู่ลี ถาวโร วัดป่าหนองทับเรือ  
ท่านพ่อสุ่น ธมฺมสุวณฺโณ วัดปากน้ำแหลมสิงห์  
หลวงพ่อทบ ธัมมปัญโญ วัดพระพุทธบาทชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์  
ครูบาสร้อย ขันติสาโร  
หลวงพ่อแนม กตปุญโญ วัดเขาหน่ออ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์  
หลวงปู่จำเริญ เตชปัญโญ  
พระอภิเดช คุณสัมปันโน  
หลวงปู่แดง ธัมมโชโต  
หลวงปู่ทองบัว ตันติกโร วัดป่าโรงธรรมสามัคคี อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  
“หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ” ปราชญ์แห่งที่ราบสูง  
หลวงปู่หิน ถาวโร วัดหนองสนม อ.เมือง จ.ระยอง  
หลวงปู่มี เขมธัมโม วัดมารวิชัย จ.พระนครศรีอยุธยา  
หลวงปูํเอี่ยม ปฐมนาม วัดสพานสูง จ.นนทบุรึ  
หลวงปู่สี ฉันทสิริ วัดเขาถ้ำบุญนาค อำเภอตาคลี  
หลวงปู่สาย จารุวัณโณ วัดป่าหนองยาว อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี  
หลวงปู่มหาอินทร์ ถิรเสวี วัดศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น  
หลวงปู่คำผอง กุสลธโร แห่งวัดป่าผาแด่น อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  
หลวงพ่อแพ เขมังกโร วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี  
หลวงปู่วิมโล ญาณสัมปัณโน  
หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม วัดสิริสาลวัน ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู  
พระอาจารย์เดช สุมโน  
หลวงปู่คำมี สุวัณณสิริ วัดสามัคคีธรรม อ.พังโคน จ.สกลนคร  
หลวงปู่ขาว เขมาราโม วัดหลักสี่  
หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร วัดสันติวนาราม (เขาน้ำตก) อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี  
หลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ อ.บางบาลจ.พระนครศรีอยุธยา  
หลวงพ่อยิด จันทสุวัณโน วัดหนองจอก ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  
หลวงปู่จันทร์ เขมปัตโต วัดจันทราราม บ้านร่องเม็ก อ.เมืองจ.หนองคาย  
หลวงปู่ถัน อุตตรปัญโญ  
หลวงปู่ภู จันทเกสโร วัดอินทรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ  
หลวงพ่อเดิม พุทธสโร วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์  
หลวงพ่อน้อย คันธโชโต วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม  
หลวงพ่อแดง ติสฺโส วัดแหลมสอ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี  
หลวงพ่อชุ่ม (จันทโชติ) วัดท่ามะเดื่อ ราชบุรี  
หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ วัดธาตุมหาชัย  
หลวงปู่ลือ สุขปุญโญ  
หลวงปู่ดี ภทฺธิโย วัดป่าหิมพานต์  
หลวงปู่แย้ม ปิยวัณโณ  
พระณธีร์วิชญ์ ป. คมฺภีรปญฺโญ  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...