Album: พระjeng

พระjeng

อัปเดต 23 ธันวาคม 2008
เดินป่า  
ปลูกโพธิ์ภูไม้เปาะ1  
ปลูกโพธิ์ภูไม้เปาะ2  
ปลูกโพธิ์ภูล้อมข้าว  
เจดีย์ชัยมงคล  
หลวงปู่ศรี  
หลวงปู่แยง  
รอยพระบาทภูพาน  
รอยพระพุทธบาทภูพาน  
พระพุทธโคดม  
พระพุทธบาท  
แม่ชีวัดป่าหนองผือ  
วัดป่าหนองผือ  
กุฏิลป.สิงห์  
หาจุดสิ้นสุด  
ชีวิตที่เหลือ  
พุทโธหาย  
รูปวันอุปสมบท  
พระมหาอุปราชพม่า  
บวชใจ  
นเรศวรทรงช้าง  
ยุทธหัตถี  
วัดป่าสุทธาวาส1  
พระบินเผด็จ ฐิตธัมโม  
รูปวันอุปสมบท  
ฉันจังหันตอนเช้า  
ข้อวัตรประจำวัน บิณฑบาตรเลี้ยงชีพ  
ฉันจังหันเช้า  
พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย วัดป่าสุทธาวาส  
วัดถ้ำพวง พระอาจารย์วัน อุตตโม  
หลวงปู่เริง อยู่ทันสมัยหลวงปู่มั่น  
หลวงปู่บู่ สายหลวงปู่เทพโลกอุดร  
สังเวชนียสถานจำลอง วัดถ้ำพวง อ.ส่องดาว จ.สกลนคร  
ชาวบ้านหนองผือใส่บาตร  
พระวัดป่าหนองผือ ออกบิณฑบาตร นำโดยพระอาจารย์พยุง ชวนปัญโญ  
ถ่ายรูปกับพระอรหันต์เมืองไทย(ลป.บุญพิน)  
ถ่ายรูปกับพระอรหันต์เมืองไทย(ลป.แตงอ่อน)  
พระพุทธบาทลัง  
รปวันอุปสมบท3  
อิ่มบุญ  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...