Album: พ่อแม่ครูอาจารย์

พ่อแม่ครูอาจารย์

อัปเดต 14 กันยายน 2010
หลวงปู่อุทัย สิริธโร  
หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม  
หลวงตาแสวง โอภาโส  
.....  
หลวงปู่พิศดู ธัมมจารี  
หลวงตาแยง สุขกาโม  
หลวงปู่ชา สุภัทโท  
หลวงตาพวง สุขินทริโย  
หลวงปู่แบน ธนากโร  
หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ  
หลวงปู่ทอง จันทสิริ  
หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ  
หลวงปู่พิศดู ธัมมจารี กับ หลวงปู่สนั่น จิณณธัมโม  
หลวงปู่คูณ สุเมโธ  
คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ  
หลวงปู่ท่อน กับ หลวงปู่วิริยังค์  
หลวงปู่ไม อินทสิริ  
หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน  
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  
หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล  
หลวงปู่ทุย ฉันทกโร  
หลวงปู่ทุย ฉันทกโร.  
หลวงปู่ขาว อานาลโย  
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน..  
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน.  
หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ  
ท่านพ่อลี ธัมมธโร  
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร  
หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย  
หลวงปู่ลี กุสลธโร  
หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม  
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท  
หลวงปู่ท่อน ญาณธโร  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...