Album: มณฑป พระ หลวงพ่อทันใจ วัดดอนไฟ ลำปาง

มณฑป พระ หลวงพ่อทันใจ วัดดอนไฟ ลำปาง<br /> พระเครื่อง อลังการงานสร้างศิลปะที่ไม่มีใครเหมือน ระหว่างการผสมผสานหลายๆ สถาปัุตกรรม มารวมเป็นหนึ่งเดียวกัน 100 1099 งานสร้างสรรค์ออกแบบศิลปะ โดยพระอาจารย์มหาธนบุญชัย ปรึกษาประสานงานสร้างโดย คุณสมเกียรติ จันทร์พราหมณ์ (เสนาลิง) ออกแบบโครงสร้าง โดย เสนาโค๊ก บริษัทกรีนไลท์ โดยอาจารย์ตุ๊ เชียงใหม่ เจ้าภาพสร้างโดยคุณรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู คุณเอกพันธ์ บันลือฤทธิ์ และคณะศรัทธาทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง จึงขอเรียนเชิืญทุกๆท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างมณฑปหลังนี้ให้แล้วเสร็จต่อไป ติดต่อขอบริจาคได้ที่ พระมหาธนบุญชัย โทร.086-998-5153

มณฑป พระ หลวงพ่อทันใจ วัดดอนไฟ ลำปาง

อัปเดต 24 มิถุนายน 2010
สิงห์โตหน้าบันได1 1  
สิงห์โตหน้าบันได2  
100 1097  
100 1098  
100 1099  
100 1100  
100 1095  
100 1096  
100 1092  
100 1093  
100 1094  
100 1076  
100 1077  
100 1090  
100 1091  
Loading Photos......
Loading Photos......
tthana
มณฑป พระ หลวงพ่อทันใจ วัดดอนไฟ ลำปาง
พระเครื่อง อลังการงานสร้างศิลปะที่ไม่มีใครเหมือน ระหว่างการผสมผสานหลายๆ สถาปัุตกรรม มารวมเป็นหนึ่งเดียวกัน 100 1099 งานสร้างสรรค์ออกแบบศิลปะ โดยพระอาจารย์มหาธนบุญชัย ปรึกษาประสานงานสร้างโดย คุณสมเกียรติ จันทร์พราหมณ์ (เสนาลิง) ออกแบบโครงสร้าง โดย เสนาโค๊ก บริษัทกรีนไลท์ โดยอาจารย์ตุ๊ เชียงใหม่ เจ้าภาพสร้างโดยคุณรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู คุณเอกพันธ์ บันลือฤทธิ์ และคณะศรัทธาทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง จึงขอเรียนเชิืญทุกๆท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างมณฑปหลังนี้ให้แล้วเสร็จต่อไป ติดต่อขอบริจาคได้ที่ พระมหาธนบุญชัย โทร.086-998-5153

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...