Album: มหาเจดีย์พระพุทธมหาลาภ วัดแหลมหิน ต.ไม้เค็ด จ.ปราจีนบุรี (ตรงข้างศูนย์ราชการจังหวัดแห่งใหม่)

มหาเจดีย์พระพุทธมหาลาภ วัดแหลมหิน ต.ไม้เค็ด จ.ปราจีนบุรี (ตรงข้างศูนย์ราชการจังหวัดแห่งใหม่)

อัปเดต 13 มีนาคม 2013
สค.๒๕๕๕ งานยกยอดเจดีย์เจดีย์พระพุทธมหาลาภ  
สค.๒๕๕๕ งานยกยอดเจดีย์เจดีย์พระพุทธมหาลาภ  
สค.๒๕๕๕ งานยกยอดเจดีย์เจดีย์พระพุทธมหาลาภ  
สค.๒๕๕๕ งานยกยอดเจดีย์เจดีย์พระพุทธมหาลาภ  
สค.๒๕๕๕ งานยกยอดเจดีย์เจดีย์พระพุทธมหาลาภ  
สค.๒๕๕๕ งานยกยอดเจดีย์เจดีย์พระพุทธมหาลาภ  
สค.๒๕๕๕ งานยกยอดเจดีย์เจดีย์พระพุทธมหาลาภ  
สค.๒๕๕๕ งานยกยอดเจดีย์เจดีย์พระพุทธมหาลาภ  
มี.ค.-ส.ค. ๒๕๕๕ งานก่อสร้างยอดพระเจดีย์  
z (8)  
มี.ค.-ส.ค. ๒๕๕๕ งานก่อสร้างยอดพระเจดีย์  
สค.๒๕๕๕ งานยกยอดเจดีย์เจดีย์พระพุทธมหาลาภ  
สค.๒๕๕๕ งานยกยอดเจดีย์เจดีย์พระพุทธมหาลาภ  
ก.พ.-ส.ค.๒๕๕๕ สร้างยอดเจดีย์  
มี.ค.-ส.ค.๒๕๕๕ สร้างยอดเจดีย์ชั้นที่๓ และส่วนยอดเจดีย์  
มี.ค.-ส.ค.๒๕๕๕ สร้างยอดเจดีย์ชั้นที่๓ และส่วนยอดเจดีย์  
มี.ค.-ส.ค.๒๕๕๕ สร้างยอดเจดีย์ชั้นที่๓ และส่วนยอดเจดีย์  
มี.ค.-ส.ค.๒๕๕๕ สร้างยอดเจดีย์ชั้นที่๓ และส่วนยอดเจดีย์  
มี.ค.-ส.ค.๒๕๕๕ สร้างยอดเจดีย์ชั้นที่๓ และส่วนยอดเจดีย์  
มี.ค.-ส.ค.๒๕๕๕ สร้างยอดเจดีย์ชั้นที่๓ และส่วนยอดเจดีย์  
มี.ค.-ส.ค.๒๕๕๕ สร้างยอดเจดีย์ชั้นที่๓ และส่วนยอดเจดีย์  
มี.ค.-ส.ค.๒๕๕๕ สร้างยอดเจดีย์ชั้นที่๓ และส่วนยอดเจดีย์  
มี.ค.-ส.ค.๒๕๕๕ สร้างยอดเจดีย์ชั้นที่๓ และส่วนยอดเจดีย์  
มี.ค.-ส.ค.๒๕๕๕ สร้างยอดเจดีย์ชั้นที่๓ และส่วนยอดเจดีย์  
ก.พ.-ส.ค.๒๕๕๕ สร้างยอดเจดีย์ชั้นที่ ๒, ๓  
ก.พ.-ส.ค.๒๕๕๕ สร้างยอดเจดีย์ชั้นที่ ๒, ๓  
มี.ค.-ส.ค.๒๕๕๕ สร้างยอดเจดีย์ชั้นที่๓ และส่วนยอดเจดีย์  
มี.ค.-ส.ค.๒๕๕๕ สร้างยอดเจดีย์ชั้นที่๓ และส่วนยอดเจดีย์  
เจดีย์พระพุทธมหาลาภ ประดับโมเสสทองคำยอดพระเจดีย์(4)  
เจดีย์พระพุทธมหาลาภ ประดับโมเสสทองคำยอดพระเจดีย์(5)  
เจดีย์พระพุทธมหาลาภ ประดับโมเสสทองคำยอดพระเจดีย์(2)  
เจดีย์พระพุทธมหาลาภ ประดับโมเสสทองคำยอดพระเจดีย์(1)  
ก.พ.-ส.ค.๒๕๕๕ สร้างยอดเจดีย์ชั้นที่ ๒, ๓  
เจดีย์พระพุทธมหาลาภ ประดับโมเสสทองคำยอดพระเจดีย์(3)  
ปี๒๕๕๕ กุมภาพันธ์ งานพิธีวางศิลาฤกษ์  
ปี๒๕๕๕ กุมภาพันธ์ งานพิธีวางศิลาฤกษ์  
ปี๒๕๕๕ กุมภาพันธ์ งานพิธีวางศิลาฤกษ์  
ปี๒๕๕๔ งานสร้างส่วนฐานเจดีย์ชั้น ที่ ๑  
ปี๒๕๕๔ งานสร้างส่วนฐานเจดีย์ชั้น ที่ ๑  
ปี๒๕๕๔ งานสร้างส่วนฐานเจดีย์ชั้น ที่ ๑  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...