Album: ระบำสุมามาลย์ขวัญควีนสิริกิตติ์

ระบำชุดนี้เป็นผลงานสร้าง<br /> สรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป อ่างทอง<br /> โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการประทานชื่อพันธ์กล้วยไม้และกุหลาบของสมเด็จพระ<br /> นางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนารถมาประดิษฐ์เป็นท่ารำ ท่วงท่ารำของระบำชุดนี้อ่อนหวานและสวยงาม<br /> ตลอดจนการแปลแถวที่สลับสีเหมือนกับการจัดดอกไม้ลงบนแจกัน ใช้ผู้แสดง๙คน<br /> หมายถึงว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่๙<br /> <br /> ****ผู้ปรับแต่งกระบวนท่ารำ/ครูจารุชา จันทสิโร ภาควิชานาฏศิลป์<br /> <br /> ****ผู้แต่งทำนองเพลง/ครูชูชาติ ชโลธร ภาควิชาดุริ่ยางค์สากล<br /> <br /> ****ผู้แต่งเนื้อร้อง/ครูดำรงศักดิ์ นาฏประเสริฐ ภาควิชาโขน<br /> <br /> เนื้อเพลงระบำสุมามาลย์ขวัญควีนสิริกิตติ์<br /> <br /> กล้วยไม้ไม้งามสามชนิด สมญาสิริกิตติ์ประสิทธ์สรรค์<br /> มงคล ยลชื่น ชีวัน สีสันงามนักลักษณา<br /> หนึ่งกุหลาบควีนสิริกิตต์ วิจิตรเหลืองเข้ม เปรมหรรษา<br /> หอมหวนยวนเย้าเร้าตา ดุจราชินีภิรมณ์<br /> หนึ่งดอนญ่าควีนสิริกิตติ์ พิศใบรีแหลมดอกแกมสม<br /> ชมพูอ่อนขลิบแดงแต่งชวนชม ดอกย่อยผสมเหลืองชมพูชูตรา <br /> หนึ่งแคทลียาควีนสิริกิตติ์ ขาวติดใจดอมหอมหนักหนา<br /> กลีบแซมแต้มเหลืองทองต้องตา ต่างพาราพันธุ์ผสมนิยมกัน<br /> -ดนตรีทำเพลงสะสม-<br /> ประมวลไม้ดอกประดับสลับสี บันเทิงชีวี สุขสันต์<br /> ฝ่ายฟ้อนซ้อนส่ายสามสายพันธุ์ สรวลสรรผันมาสามเอย

ระบำสุมามาลย์ขวัญควีนสิริกิตติ์

อัปเดต 3 พฤษภาคม 2010
IMG  
Loading Photos......
Loading Photos......
rouenrarai
ระบำชุดนี้เป็นผลงานสร้าง
สรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป อ่างทอง
โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการประทานชื่อพันธ์กล้วยไม้และกุหลาบของสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนารถมาประดิษฐ์เป็นท่ารำ ท่วงท่ารำของระบำชุดนี้อ่อนหวานและสวยงาม
ตลอดจนการแปลแถวที่สลับสีเหมือนกับการจัดดอกไม้ลงบนแจกัน ใช้ผู้แสดง๙คน
หมายถึงว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่๙

****ผู้ปรับแต่งกระบวนท่ารำ/ครูจารุชา จันทสิโร ภาควิชานาฏศิลป์

****ผู้แต่งทำนองเพลง/ครูชูชาติ ชโลธร ภาควิชาดุริ่ยางค์สากล

****ผู้แต่งเนื้อร้อง/ครูดำรงศักดิ์ นาฏประเสริฐ ภาควิชาโขน

เนื้อเพลงระบำสุมามาลย์ขวัญควีนสิริกิตติ์

กล้วยไม้ไม้งามสามชนิด สมญาสิริกิตติ์ประสิทธ์สรรค์
มงคล ยลชื่น ชีวัน สีสันงามนักลักษณา
หนึ่งกุหลาบควีนสิริกิตต์ วิจิตรเหลืองเข้ม เปรมหรรษา
หอมหวนยวนเย้าเร้าตา ดุจราชินีภิรมณ์
หนึ่งดอนญ่าควีนสิริกิตติ์ พิศใบรีแหลมดอกแกมสม
ชมพูอ่อนขลิบแดงแต่งชวนชม ดอกย่อยผสมเหลืองชมพูชูตรา
หนึ่งแคทลียาควีนสิริกิตติ์ ขาวติดใจดอมหอมหนักหนา
กลีบแซมแต้มเหลืองทองต้องตา ต่างพาราพันธุ์ผสมนิยมกัน
-ดนตรีทำเพลงสะสม-
ประมวลไม้ดอกประดับสลับสี บันเทิงชีวี สุขสันต์
ฝ่ายฟ้อนซ้อนส่ายสามสายพันธุ์ สรวลสรรผันมาสามเอย

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...